2019-08-05

225 000 personer i Sverige erfarenhet av drunkningstillbud

225 000 vuxna personer i Sverige uppger att de någon gång de senaste tre åren varit med om ett drunkningstillbud. De senaste tre åren har det omkommit 353 personer i drunkningsolyckor.

– Att så pass många som 225 000 personer har erfarenhet av ett drunkningstillbud de senaste tre åren är ett överraskande stort antal. Det innebär att det är hög tid att samhället samlar kraft för att lära mer om bakomliggande faktorer och hur dessa ska bemötas. Allmänheten behöver kunskap om hur man livräddar sig själv och andra i och vid vatten. Säger Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Definitionen av drunkning lyder; ”Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador”.

Hela 64% uppger att de är bekväma med att simma och bada ensamma i svenska sjöar och hav. De som i högst grad är bekväma med detta är män (72%) och personer i åldern 18-29 år (72%). Även personer i åldern 50-64 år (70%) svarar i högre utsträckning att de är bekväma med att simma/bada ensamma.

Att simma och bada ensam är en hög riskfaktor när det kommer till drunkningsolyckor. Under 2018 miste 49 personer livet till följd av drunkning i samband med badolyckor. Vid 30 av händelserna har dödsolyckan inträffat när personen varit utan sällskap och så många som 19 av dödsolyckorna inträffar på ett obevakat friluftsbad.

– Kunskap om hur en drunkning ser ut är väldigt viktig men tyvärr bristfällig och det finns många missuppfattningar som till exempel att det är skrik och plask som signalerar att någon håller på att drunkna. Drunkning sker oftast relativ tyst, det är små rörelser och diskreta ljud som kan vara väldigt svåra att uppfatta. Att alltid bada och eller simma med sällskap kan därför vara direkt livsavgörande vid ett drunkningstillbud. Säger Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet.

Vanligast tecken på drunkning:

  • "Klättrar" med armar och ben och står lodrätt i vattnet.
  • Inte kan visa nödtecken. Instinktivt slår personen ut med armarna åt sidorna för att skjuta upp huvudet och munnen över ytan.
  • Är oförmögen att kalla på hjälp. Det är svårt att ropa i en paniksituation när man hyperventilerar eller håller andan.
  • Inte har munnen ovanför ytan tillräckligt länge för att både hinna andas och ropa på hjälp.
  • Inte kan kontrollera sina armrörelser och exempelvis greppa en livboj, simma framåt eller vinka på hjälp.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan