2016-08-18

Videoanalys som standard i Bosch-kameror

Nätverkskameror Vmed vdeoanalys som standard är en ny satsning från Bosch Security Systems.

Nätverkskameror Vmed vdeoanalys som standard är en ny satsning från Bosch Security Systems.

Det har aldrig samlats in så mycket data från nätverkskameror som nu och ändå blir 90% av det insamlade materialet aldrig analyserat. Nu lanserar Bosch flera av kameror med videoanalys som standard utan någon extra licenskostnad.


Fokus på bild kvalitet är inte längre tillräckligt, användare måste även kunna fokusera på relevant data och ta del av rätt information på ett sätt som passar deras applikation, menar Björn Admeus, marknadschef på Bosch Security Systems.

– Vägen framåt för Bosch är att addera videoanalys som standard utan extra kostnad eller dyra licensavgifter. Edge video analys ger struktur till insamlat material genom att addera metadata som gör att kamerorna förs-tår vad de ser, säger han.

Med smarta kameror har användaren kontrollen över vad och hur mycket data som kamerorna ska leverera och lagra.För att ytterligare kunna filtre-ra bort oönskat material kan olika regler och filter appliceras som generer-ar relevanta larm och underlättar för säkerhets personalen.

– Även inspelat material kan sökas igenom mycket fortare eftersom

metadata är lagrat tillsammans med video. Timmar av video söks igenom på minimal tid. Analys av video görs på rå data från kamerorna vilket

innebär att det inte finns någon kvalitetsförlust på grund av kompression, kryptering eller annan påverkan, kommenterar Björn Admeus vidare.

Bosch erbjuder två olika typer av videoanalys: Essential Video Analytic som är lämpad för enklare applikationer typ retail. Intelligent Video Analy-tic som i tillägg till Essential även kan hantera de mest krävande miljöerna, enligt Björn Admeus.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan