2020-04-01

Värmekameror för upptäckt av människors temperaturskillnader

Med termografisk teknologi, AI och algoritmer känner kamerorna av när en eller flera personer ur en grupp har en avvikande temperaturskillnad.

Som ett hjälpmedel för att bromsa smittspridning av virus, exempelvis covid-19 lanserar nu Gate Security nu värmekameror som läser av människors kroppstemperatur på distans för att i ett tidigt skede kunna upptäcka om nån har en högre kroppstemperatur än normalt.

Feber eller förhöjd kroppstemperatur är en indikation på att en människa kan ha drabbats av en virusinfektion. Termografi är därför en metod som blivit högprioriterad för att övervaka kroppstemperaturen hos potentiellt smittospridande riskgrupper som exempelvis resenärer, enligt Gate Security

Med termografisk teknologi, AI och algoritmer känner kamerorna av när en eller flera personer ur en grupp har en avvikande temperaturskillnad. Värmekameror är speciellt användbart vid entréer till sjukhus, äldreboenden samt företag som snabbt behöver kontrollera inpasserande för att lokalisera människor som kan ha feber, menar Gate Security. Kontrollen av avvikande temperaturskillnader på människor kan medverka till minskad smittspridning av exempelvis covid-19, enligt företaget.

Med värmekameror som direkt signalerar om någon har högre temperatur än normalt så ges möjligheten att kunna göra en ytterligare koll för att säkerställa om det föreligger någon fara för omgivningen eller för personen ifråga, skriver Gate Security, som i dagsläget kan erbjuda flertalet typer av termiska kameror för att täcka olika behov. Gate Security lagerhåller två fasta varianter av modellen "bullet" och likaså två fasta dome-modeller samt en mobilt handhållen kamera.

Kamerorna, som kommer från Hikvision, använder termisk bildprocessteknologi: Adaptiv AGC, DDE och 3D DNR. Temperaturmätning avser spannet från 30 ° C till 45 ° C. Noggrannheten uppges vara med möjlig avvikelse på ± 0,5 ° C. Förutom personscreening av kroppstemperatur har kamerorna stöd för alarmljud. Den handhållna batteridrivna värmekameran kan användas kontinuerligt i upp till fem timmar, innan ny laddning tillförs.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng