2018-02-02

Vandal- och vädersäkerhet skydd för läsare i passersystem

Nu kan passersystemets läsare skyddas mot såväl vandalism som mot väder.

Hammerglass AB lanserade vandalsäkert skydd för läsare redan i samband med Skydd 2016. Nu lanseras en uppgraderad version av produkten som även omfattar väderskydd. 

Dyra entréläsare som utsätts för upprepad vandalism kan bli en kostsam historia för fastighetsägare, kommuner och skolor – med kontinuerliga inköp av nya läsare och stora problem med inpassering till fastigheten som följd. Hammerglass har utvecklat ett fungerande vandal- och vädersäkert skydd för entréläsare.

Hammerglass vandal- och vädersäkert skydd för läsare i passersystem hindrar vandalerna att slå loss läsaren från väggen och dessutom kan vädrets makter inte påverka driften. Produkten kan anpassas individuellt efter kundönskemål och typ av läsare. Fasade sidor runtom läsarskyddet ger extra slaghållfasthet, då inga skarpa kanter finns att slå på. Läsarskyddet monteras på fasaden och kan även kompletteras med en täckskiva baktill (nödvändigt om skyddet ska vara vädersäkert) om läsaren monteras över en eldosa.

Bland höjdpunkterna märks:

- Glasklart krossäkert läsarskydd

- Inkapsling med baktill monterad vädersäker täckskiva

- Brytsäker profil med fasade kanter

- Individuellt anpassade lösningar

Skyddet anpassas individuellt efter typ av läsare. Montage med envägsskruv rekommenderas.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng