2015-08-20

Unik SaaS-plattform för säkerhetsinstallatörer

Dualtech IT, specialist inom larmkommunikation, lanserar nu Easy Web Manager 2.0 PRO som ger installationsföretag möjlighet att smidigt addera säkerhetstjänster till sina kunder utan att behöva göra kostsamma investeringar i dyr infrastruktur.

Med Easy Web Manager 2.PRO har Dualtech IT lanserat en plattform som – även för mindre säkerhetsinstallatörer – möjliggör trygga och effektiva tjänstekoncept, det vill säga Security-as-a-Service (SaaS).

Easy Web Manager 2.0 PRO erbjuder installatören en central, modern och kraftfull övervakning av kundernas säkerhetsinstallationer och öppnar samtidigt dörren till en rad extratjänster som gynnar både installatören och kunden, enligt Johan Holmström, försäljnings- och marknadschef på Dualtech IT.

– EWM 2.0 PRO hanterar mottagning av såväl larm som driftinformation parallellt med en eventuell larmcentral. Genom att kontinuerligt sammanställa data från kundernas säkerhetssystem skapas möjligheter att vidareutveckla affären tack vare proaktiva insatser, exempelvis genom att identifiera orsaker till falsklarm och utveckla bättre rutiner för fjärrservice och fjärrsupport, säger han.

EWM 2.0 PRO gör det också möjligt för installatören att erbjuda Eagle Eye Client App till sina kunder, som via smartphone, läsplatta eller dator kan läsa av aktuell status för sina säkerhetsinstallationer och ges möjlighet att styra funktioner, som exempelvis att slå av och på värme eller belysning.

– Larmanläggningen kan enkelt kopplas till eller från via Eagle Eye Client App och flera olika tjänster, exempelvis kameraövervakning, kan anslutas. Eagle Eye Client App ger stor som liten kund ett effektivt riskhanteringsverktyg, förtydligar Johan Holmström.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng