2017-10-04

Smart ID-lösning för fysisk och digital access

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar en lättadministrerad lösning som gör det möjligt för en organisations användare att identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, signera, betala och göra säkra utskrifter – med ett enda Smart ID.

– Vi är det enda företaget som kan erbjuda hela paketet. Vi har nu standardiserat vår lösning för att göra den smidigare att använda och lättare för våra partners att sälja, kommenterar Lars Pettersson, VD för Nexus.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n består av multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, företagslegitimationer eller common access cards) och mjukvara för hantering av olika typer av fysisk och digital access.

– Nexus Smart ID innehåller även mjukvara för ID-livscykelhantering och självbetjäningsstationer för att hantera korten samt mobila ID:n och andra identitetsbärare, säger Lars Pettersson.

Lösningen är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access.

– Vi erbjuder även valfria tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Vi är en one stop shop som tillhandahåller alla identitetslösningar du behöver för fysisk och digital access, säger Lars Pettersson.

Nexus har redan ett stort antal kunder som använder Smart ID-lösningen.

– Nyheten är att vi nu har standardiserat vår lösning och skapat olika paket anpassade för olika typer av organisationer. Det här gör lösningen mycket smidigare för våra slutkunder att använda och mycket enklare för våra partners att sälja, säger Lars Pettersson.

Nexus har en bred produktportfölj som skapats genom ett antal sammanslagningar, med målet att konvergera fysisk och digital access.

– Vi har lyckats nå det här målet. Smart ID-lösningen är resultatet, byggd på all vår teknik och kompetens, säger Lars Pettersson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan