2012-06-29

Skydd lanserar egen app

Skydd var 2010 den första branschmässan som gav besökare och utställare möjlighet att delta i ett socialt nätverk speciellt anpassat för Skydds målgrupper: Invitepeople. Konceptet var mycket uppskattat enligt Stockholmsmässan och kommer inför årets mässa att vässas ytterligare.
– Alla vill få ut så mycket som möjligt av sitt deltagande eller besök och utnyttja tiden på bästa sätt. Genom att ta del av nätverkets möjligheter före, under och efter mässan kan användaren få ut mer av evenemanget, säger Magnus Eriksson, projektledare för Skydd.

Via evenemangsnätverket Invitepeople kan utställare och besökare kommunicera med varandra och boka möten före och under eventet. Nätverket är tillgängligt via mobilen, vilket gör det enkelt att till exempel ha koll på sin eventkalender och andra praktiska funktioner kopplade till Invitepeople. Efter mässan finns kontaktuppgifterna kvar, så att kontakter och möten kan följas upp.

även besöksregistreringen kommer i år att hanteras via det sociala nätverket, vilket gör att samtliga kontakter i samband med eventet samlas på samma ställe. Besöksbrickorna kommer att förses med QR-koder med besökarens kontaktuppgifter. Utställaren får då möjlighet att via en app skanna brickan med sin mobil varpå uppgifterna direkt läggs in i systemet, vilket är en stor hjälp vid efterbearbetningen.

– Att koppla sociala nätverk till fysiska evenemang är en trend på stark frammarsch och en naturlig följd av det ökande användandet av smartphones, samt andra sociala nätverk som Linkedin och Facebook bland affärsfolk, säger Magnus Eriksson, projektledare för Skydd.

Skydd lanserar nu även en egen app med katalogfunktion. Där kan man bland annat se alla utställare, produktkategorier och läsa om alla aktiviteter som sker på mässan. Appen kommer in inom kort att finnas tillgänglig för både Iphone och Android-telefoner.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan