2013-05-01

Scoria Touch från Pas Card

Scoria Touch är en öppnaknapp som fungerar dels som oberoende öppnaknapp (stand alone) i direkt samverkan med ett elektriskt lås, eller ansluten till ett passersystems undercentral.
Den är utformad för att ett högfrekvent användande samt hårda och vandalutsatta miljöer. Scoria Touch aktiveras vid lätt beröring i kombination med användarens statiska elektricitet. Med sin design i gjuten metall kombinerar Scoria Touch elegans och estetik med robusthet och tillförlitlighet i en och samma produkt, enligt Pas Card.

Man kan få öppnaknappen med din egen profilering, och andra intressanta funktioner är en kapacitiv touch-sensor, att den är vandalsäker och har tydlig visuell indikering för låst/olåst.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan