2019-11-25

Nya Stanley-tjänster för ökad säkerhet och lönsamhet

Det växande antalet drönare i luftrummet utgör en ny typ av hot mot vissa anläggningar eller funktioner. Därför har Stanley Security utvecklat tjänsten Stanley Validrone.

I takt med utvecklingen av den digitala tekniken ser vi också förändringar i vilka risker företag utsätts för. Till följd av detta ställs allt högre krav på nya, innovativa tjänster och lösningar. Mot den bakgrunden har Stanley Security på kort tid lanserat två nya tjänster.

Det växande antalet drönare i luftrummet utgör en ny typ av hot mot vissa anläggningar eller funktioner. Därför har Stanley Security utvecklat tjänsten Stanley Validrone.

– Drönare kan orsaka stora problem inom vissa områden och kan också användas specifikt i kriminellt syfte. Validrone är en ny typ av säkerhetslösning och vi ser framför allt ett stort behov vid försvars- och skyddsobjekt samt luftfartsverksamhet, men även vid andra typer av verksamheter, säger Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security.

2D-positionering

Niclas Gustafsson berättar vidare att man med Validrone kan detektera både drönare och pilot genom 2D- positionering.

– Tack vare detta kan du skapa dig en bild av drönarverksamheten i ditt luftrum samt få större möjlig- heter att förhindra framtida intrång med drönare, genom att du kan lokalisera och konfrontera piloten, säger han.

På Stanley Security är ambitionen att alltid ligga i framkant och, enligt Niclas Gustafsson, finns inte någon liknande tjänst där man genom 2D- positionering kan lokalisera även piloten.

– Vi ser ett växande behov av denna typ av tjänst och våra produktchefer arbetar ständigt med att scanna av marknaden för att hitta innovativa lösningar och fylla de

Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security.

luckor som finns inom säkerhets- teknik i och med dagens snabba utveckling och teknikens framfart, säger Niclas Gustafsson.

Butiker effektiviseras

Då samhället förändras i ett allt högre tempo ställs högre krav på att servicen blir snabbare och mer effektiv i exempelvis restauranger och i butiker, inte minst på grund av konkurrensen från näthandeln. För att möta dessa krav kan restauranger och butiker använda tjänsten Stanley Analytics som möjliggör optimering och effektivisering i sitt arbete mot kunden.

– Med Stanley Analytics analy- seras kundflödet i realtid och man får bland annat information om hur länge kunderna har befunnit sig i lokalen, hur länge de har stått i kö och hur många som lämnar kön utan att handla, berättar Niclas Gustafsson.

– På så sätt behöver inte perso- nalen vara ständigt uppmärksamma på kundflödet utan kan fokusera på att ge varje kund bästa möjliga service. Lösningen kan säkerställa

Validrone kan detektera med både drönare och pilot genom 2D-positionering.

att bemanningen alltid är optimerad och att de anställda finns där de behövs för stunden. På så sätt kan kundupplevelsen och kundnöjdheten öka, menar han vidare.

Stanley Analytics kan också synkroniseras med andra system och därmed ta kundupplevelsen ännu ett steg.

– Baserat på den analys som görs i systemet kan kunderna få så kall- lad händelsebaserad marknadsfö- ring genom att informationen som visas i tv-skärmarna anpassas efter kundflödet. Bara för att nämna ett exempel, kommenterar Niclas Gus- tafsson.

Bättre kontroll

Även i andra branscher än handel och restaurang är Stanley Analytics användbart. På obemannade eller obevakade arbetsplatser, exempelvis lagerlokaler och byggarbetsplatser kan systemet upptäcka obehöriga personer eller att maskiner och an- dra resurser flyttas eller försvinner. Dessutom kan tjänsten användas för att se hur länge personalen be- finner sig i lokalerna.

– Detta är verkligen den nya tidens teknik för att ha kontroll över sin personal, sina kunder och hela arbetsplatsen. Som ett komplement till de traditionella säkerhetslösningarna får du en heltäckande överblick över din verksamhet, avslutar Niclas Gustafsson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan