2019-10-24

Ny SSF Norm för digitala låsenheter

SSF fortsätter att arbeta in digitala komponenter i normerna. Nu kompletteras normen för inbrotts-skyddande låsenheter med en norm som ställer krav på digitala lås.

Normen SSF 3523 Digital Låsenhet är nu på remiss. Normen ställer krav och kommer att underlätta provning av de allt vanligare kompletta digitala låsenheter som erbjuds på marknaden.

Den välkända normen SSF 3522 inbrottsskyddande låsenheter och dess underliggande normer beskriver provning av varje ingående komponent i en låsenhet, så som cylinder, låshus och slutbleck. Detta för att det ska vara möjligt att uppnå en komplett låsenhet med olika ingående komponenter av olika fabrikat.

Normen SSF 3523 ställer krav på digitala lås enligt samma princip som SSF 3522 Godkänd Låsenhet idag gör. Skillnaden blir att kompletta uppkopplade produkter beskrivs.

Klassningen av produkter enligt SSF 3523 bygger på egenskaper enligt respektive produkts Europastandard, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper samt krav och provning av dyrkning och manipulation, vilka idag saknas i Europastandarderna.

– SSF 3523 är framtagen som komplement till komponentstandarder för mekaniska och elektromekaniska lås för att beskriva egenskaper för hela digitala låssystemet.

Normen ska göra det enklare för tillverkare, försäkringsbolag, projektörer, installatörer och kravställare att ta fram bedömningsgrunder och kravställarunderlag, säger Mårten Wallén, VD på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), som svarar för certifieringen enligt den nya normen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng