2013-07-24

Ny förbättrad funktion till DSC IP-larmsändare

Nu har DSCs IP-larmsändare fått en ny funktion som möjliggör fördröjning eller urkoppling av fellarm i samband med störningar på kommunikationsvägen.
Den nya programversionen är framtagen för att förhindra att irrelevanta fellarm ställs ut på grund av exempelvis korta störningar i mobilnäten. När sändaren identifierar ett fel i GSM/GPRS-nätet, Ethernet eller i pollningen till larmcentralen kan man nu fördröja eller stänga av felindikeringen som ställs ut i manöverpanelen på objektet samt fellarmet som skickas till larmcentralen.

Alla DSCs IP-larmsändare som idag levereras har den nya programversionen 1.13. Defaultvärde är en fördröjning med 15 minuter. Fördröjningen påverkar inte sändarens pollning till larmcentralen utan enbart felindikeringen på manöverpanelen och det fellarm som skickas till larmcentralen.

Redan monterade sändare kan enkelt uppgraderas genom att ett SMS skickas till enheten (se http://www.teletec.se/gs2060-larmsandare-gprs)


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan