2016-07-05

Nu kan synskadade boka tvättstugan via mobila enheter

Lägenhetsportalen Aptusportal Styra.

Lägenhetsportalen Aptusportal Styra.

Nu lanserar Aptus Elektronik den nya lägenhetsportalen Aptusportal Styra. Denna gång har företaget lagt mycket fokus på att göra den tillgänglig för alla.

Via Aptusportal Styra kan hyresgäster och bostadsrättsinnehavare – oavsett funktionsförmåga – boka tvättid, hantera sina nycklar och lås. Man kan läsa individuella meddelanden från fastighetsägaren, göra felanmälan och följa sin el- och vattenförbrukning. Lägenhetsinnehavaren använder sin dator, surfplatta eller smartphone och kan styra kommandon med tangentbord, datormus eller hjälpmedel.

Tillgänglighet för alla
För att Aptusportal Styra ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt har Aptus tillsammans med företaget Funka skapat en tydlig kravställnings- och kvalitetssäkringsstrategi.

– Funka jobbar för att göra samhället så tillgängligt som möjligt, oavsett funktionsförmåga. Då är det extra kul att jobba i projekt som påverkar många människor i deras vardag. Att låsa upp dörren, boka tvättid, bastu och liknande är självklart något som alla ska ha rätt att göra, oavsett om du har nedsatt motorik, en grav synnedsättning eller är ovan vid teknik, säger Hampus Sethfors, tillgänglighets- och användbarhetsexpert hos Funka.

Modulerna
Aptusportal Styra kan byggas och anpassas efter användarens behov. Lägenhetsinnehavaren kan börja med en eller flera moduler för att vid behov lägga till flera. Användaren betalar licens för de modulpaket som nyttjas.

Hem är startsidan för Aptusportal Styra. Här kan lägenhetsinnehavaren möta en välkomnande text och bild samt hitta individuella meddelanden och artiklar.

Boka heter modulen där lägenhetsinnehavaren exempelvis kan boka tvättstuga, bastu eller övernattningslägenhet.

Med modulen Låsa har lägenhetsinnehavaren möjlighet att låsa och öppna lägenhetsdörrens Yale Doorman-lås, samt ta del av låsets händelser. Dessutom är det via denna modul möjligt att låsa upp entrédörren.

Med modulen Förbrukning skapas incitament för att hålla ner el- och vattenförbrukning. Lägenhetsinnehavaren följer sin förbrukning via tabeller och kurvor.

Via modulen Inställningar ändrar lägenhetsinnehavaren telefonnumret som rings upp från porttelefonen. Man hanterar även sitt lösenord för att logga in i Aptusportal Styra och eventuella appar via Inställningar.

Lås & Nycklar är en modul som erbjuder användaren att ändra, spärra eller aktivera koder och beröringsfria nycklar. En nyhet är att man kan hantera beröringsfria nycklar och koder avsedda för lägenhetslåset Yale Doorman. Du kan även skapa besökskoder som gäller i entré och lägenhetslås.

En nog så viktig modul är Felanmälan som möjliggör för lägenhetsinnehavaren att göra felanmälan på ett smidigt sätt, exempelvis vid stopp i avloppet eller fel på kylskåpet.

Aptusportalen kräver att man har installerat mjukvaran Multiaccess 8.6


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan