2014-07-21

Nickeltestade nycklar från Kaba

För att tillgodose marknadens allt högre krav har Kaba AB lanserat nycklar i nickeltestat material.
Nya Gege pExtra+ låssystem kan alltså erhållas med nycklar i nickeltestat material. Nyckeln är testat och klarar kraven enligt DIN standard EN 1811.

Nickeltestade nycklar är ett tillval och går att välja för samtliga nycklar i låssystemet såväl som för enstaka nycklar till vissa användare. Nycklar kan även tillverkas hos Gege pExtra+ licensierade låssmeder.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan