2018-05-08

Molnbaserad säkerhetstjänst för hem, företag och kommuner

UAN-Safe är en molnbaserad trygghetslösning där användaren hanterar sin egen säkerhetslösning via en app i sin mobiltelefon.

Intrasenze AB lanserar nu UAN-Safe, en molnbaserad trygghetslösning där användarna hanterar sin egen säkerhetslösning via en app i sina iOS- eller Android-baserade mobiler och tablets. Larmhändelser skickas till öppna eller slutna personnätverk.

UAN-Safe är et unikt svenskutvecklad IoT-koncept för såväl lokal som global användning till vars nätverk både personer och hårdvara kan anslutas.

– Vår lösning är en global larmcentral i molnet. Vi erbjuder alla att kostnadsfritt skapa sin egen lokala lösning och kommunicera med varandra i såväl privata som öppna och publika nätverk beroende på situation, säger Tony Fahlström, VD för Intrsenze.

I grundutförandet är det kostnadsfritt för användaren som vill få tillgång till exempelvis larmmeddelanden från villaområdet, arbetsplatsen eller fastighetsägaren. Den som vill ansluta hårdvara – så som larmsensorer eller kameror – tillkommer en månadskostnad på totalt max 99 kronor. Lösningen kan användas av såväl, privatpersoner som företag och andra organisationer.

Användaren bestämmer själv hur han vill använda plattformen. Det kan handla om att skapa en lösning för personliga och privata eller publika nätverk. Allt innehåll som publiceras på plattformen ägs och kontrolleras av innehållsägaren. All kommunikation i UAN-Safe är krypterad.

När det gäller betaltjänster är priset baserat på vilken tjänst som efterfrågas. Maxpriset är 99 kronor i månaden och avser Macro, ett abonnemang där kunden kan ansluta ett obegränsat antal larmsensorer, kameror (ta bort eller läsare) till sitt säkerhetssystem och skicka larmmeddelande till obegränsat antal personer i det önskade nätverket.

Enligt Tony Fahlström är UAN-Safe en lösning som i sin kostnadseffektivitet fungerar lika bra för grannsamverkan i ett bostadsområde som i mer professionella säkerhetssammanhang. Därför marknadsförs UAN-Safe initialt som en lösning för företag, skolor, fastighetsägare, köpcentrum och inte minst kommuner.

Just kommuner tar Tony Fahlström som exempel när han beskriver nyttan med UAN-Safe. Hans exempel bygger på en kommun som har 100 fastigheter som alla använder minst två säkerhetssystem. Det kan exempelvis vara inbrottslarm, driftlarm, brandlarm eller passersystem som ansluts via Dalm säkerhetsrouter för digital larmkommunikation.

På varje fastighet finns en ansvarig och i snitt 25 personer. Centralt finns cirka 20 ansvariga personer, det vill säga säkerhetschef, fastighetschef, drifttekniker och trygghetssamordnare. Kommunen betalar för ett Macro abonnemang till vardera 120 personer och resten är gratis.

– När larmincidenter inträffar kan ett obegränsat antal användare meddelas. Det finns även möjlighet att styra den lokala elektroniska system och exempelvis gör lockdown direkt från appen. Kostnad för detta är 9 600 kr i månaden. En traditionell lösning för att uppnå samma mål skulle kosta mångdubbelt mer, säger Tone Fahlström och förklarar därefter hur UAN-lösningen fungerar i praktiken.

– Kommunen startar lokala nätverk för varje objekt och integrerar den ansvarige på verksamheten, som därefter skapar ett lokalt personnätverk. Respektive enhet kan sedan larma lokalt internt och publikt till de som är på plats och berörs när det behövs. Det kan gälla utrymning vid brand, överfall, inbrott ja vilken situation som helst, säger han.

– För de som bara är mottagare av larm, exempelvis den kommunala skolans elever, lärare, anhöriga är tjänsten gratis. De behöver bara tillgång till nätverket som finns lokalt på respektive plats och de nås bara av meddelanden om larmhändelser när de är i närheten, förklarar Fahlström vidare.

Kommunens ansvariga har ett centralt nätverk dit alla lokala system ansluts.

– Kommunen hanterar alltså själva larmen lokalt och direkt, under den tiden då väktare och andra inte är på platsen. Det är det som är den omedelbara nyttan. Åtgärden sker omedelbart och engagerar de personer som berörs. Även de lokala väktarna kan meddelas direkt via sina mobiler.

– Väktare, polis och räddningstjänst kan bli notifierade lokalt direkt i appen eller centralt via certifierad larmcentral då Dalm-sändaren kan ha två primära larmmottagare.

UAN-Safe marknadsförs och distribueras via partners.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng