2015-05-21

Integrerat elektroniskt lås i produktställ

Gate Security har lanserat ett nytt  stöldskydd –  IR Locking Hooks – från InVue. Det uppges  tillhandahålla en högre säkerhet för ställprodukter jämfört med de magnetiska och mekaniska varianterna.

Låset i IR Locking Hooks hanteras med den elektroniska nyckeln IR Key, vilket gör det enkelt att lägga till och ta bort produkter från stället. Dessutom är IR Locking Hooks enkelt att flytta mellan olika väggar vid uppdatering av planogram.

Varularmet IR Locking Hooks tillhandahåller den högsta säkerheten för tillbehör i varuställ jämfört med magnetiska eller mekaniska. Det integrerade låset med snurrdesign gör det enkelt att lägga till och ta bort produkter med hjälp av IR2-nyckeln.

Enheten fästes säkert i väggen med en låsmekanism. Varularmet är kompatibelt med Fastbaksystem och passar med slatwallpanelerLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan