2015-10-07

GSM-personlarm för fasta larmadresser

migo Neo 300 k

migo Neo 300 k

NEO 300 är ett GSM-personlarm från Amigo Alarm. Det är avsett för fasta larmadresser och målgruppen är personer som arbetar butik, reception eller kundtjänst.

Larmet har en förbestämd adress och är knutet till en specifik plats och har inte behov av GPS-positionering. Vid larm ser larmcentralen i sin åtgärdsplan att larmet är ett personlarm kopplat till en fast larmadress och vidtar åtgärd.

Amigo Neo 300 kan också direktkopplas till väktare. När användaren trycker på larmknappen tar väktaren emot larmet i sin mobiltelefon och kan agera direkt. Vid direktlarm är oftast inte en larmcentral ansluten.

Enheterna erbjuder två larmnivåer via enkel- eller dubbeltryck på knappen. De kan ringa till förvalt nummer vid larm och via den inbyggda mikrofonen kan larmmottagaren lyssna av situationer kopplade till larmhändelser.

Amigo Neo 300 kan larma till 7 mottagare och stöder 9 olika larmformat. Vid låg batterinivå utlöses SMS-varning. Enheten har lång drifttid, upp till 10 dygn med maximal funktionalitet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan