2014-10-09

Förenklad administration av passersystem

Ökade krav på flexibilitet och effektivitet kombinerat med hög säkerhet driver på teknikutvecklingen. Kaba kommer under mässan Skydd 2014 lansera konceptet Kaba evolo Alliance som kombinerar OnGuards online-kortläsare med Kabas standalone-kortläsare.
– Med lanseringen av konceptet Kaba evolo Alliance kan Kaba erbjuda kunderna en unik flexibilitet och en avsevärt förenklad administration för åtkomstkontroll. Alla enheter kan även samlas i samma användargränssnitt vilket bl.a innebär en säker, trygg och enkel hantering av en organisations alla byggnader och system för åtkomst, säger Kenneth Sundström, System Specialist & Solution Engineering,

Passersystem förknippas traditionellt med trådburna lösningar till varje dörrmiljö där installation av elektriska lås sker. En bra lösning som dock ibland kan uppfattas som relativt kostsam, menar Kenneth Sundström.
– Dörrar till rum med lägre säkerhetskrav utrustas då ofta med mekaniska systemcylindrar. Sett ur ett administrativt, effektivt, flexibelt och säkerhetsmässigt perspektiv är det inte den optimala driftslösningen för en byggnad eller en organisation, säger han.
– Kombinationen av Kaba evolo standalone kortläsare, som enklast kan beskrivas som en elektronisk nyckel, med OnGuard online kortläsare ger en säker, flexibel, enkel och kostnadseffektiv lösning. Dessutom kan kortläsare och behörighetsnivåer administreras i ett och samma gränssnitt via Lenel OnGuard med hjälp av en standard licens. Genom ett automatiskt datautbyte mellan OnGuard och Kabas kortläsare presenteras alla händelser och eventuella alarm i Alarm Monitoring, konkluderar Kennets Sundström som hoppas att konceptet ska locka många besökare till Kabas monter på SKYDD.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan