2015-07-09

Exacqvision – nu med nya funktionen Camera Links

Kameraövervakning från Gate Security - Exacqvision VMS 6.8, Camera Links.

Kameraövervakning från Gate Security - Exacqvision VMS 6.8, Camera Links.

Gate Security meddelar nu att kameraövervakningssystemet Exacqvision VMS 7.0 introducerar Camera Links. Det är en funktion som ger användare möjligheten att konfigurera viktiga åtgärdsfunktioner för liveövervakningsvideo, vilket gör att responstiden förbättras vid kritisk larm och händelser.

Camera Links, som ger användare möjligheten att konfigurera och anpassa funktioner som syns när man tittar på liveövervakningsvideo. Detta gör att användaren snabbt får tillgång till funktioner/kommandon vilket gör att responstiden förbättras vid kritisk larm och händelser.

Camera Links är fullt anpassningsbar. Användaren kan ändra textfärg, typsnitt, synlighet och placering på funktionen för att passa behoven hos varje specifik övervakningskamera.

Funktionen kan kopplas till ljudingång och ljudutgång, larmutgång, input triggers, soft triggers, seriell data och manuell inspelning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan