2012-12-07

Bosch-tjänst kan rädda tusentals liv i trafiken

Bosch Security Systems lanserar nu eCall – en helt ny tjänst som i allra högsta grad ökar trafiksäkerheten. När bilar utrustade med eCall är inblandade i en trafikolycka eller drabbas av ett motorhaveri meddelas Bosch larmcentraler automatiskt. Det gör att hjälp kan komma på plats betydligt snabbare än tidigare – oavsett var i Europa man befinner sig.
När en olycka eller ett motorhaveri inträffar skickar Bosch eCall-tjänst direkt information om plats, tid och bilens färdriktning till någon av Bosch larmcentraler. Samtidigt upprättas automatiskt en röstförbindelse mellan bilen och centralen så att larmoperatören kan få ytterligare detaljer om händelsen och de inblandades hälsotillstånd. Denna direktkontakt sker dessutom alltid på förarens egna språk vilket underlättar betydligt för både operatören och framför allt en eventuell chockad förare. Samtliga operatörer sitter i centrala Europa och det är bilens registrering som avgör vilket språk som används. Om det exempelvis är en tyskregistrerad bil som krockat eller fått problem blir föraren alltså kopplad till en tysk operatör.

Operatören tar i sin tur kontakt med lokala myndigheter och ser till att rätt hjälp skickas till incidentplatsen. Den stora fördelen med Bosch eCall är att hjälp kan komma till undsättning betydligt enklare och snabbare än tidigare. Den förhandsinformation som ambulans, räddningstjänst eller polis får om exempelvis en olycka kan vara direkt livsavgörande vid akuta situationer.

Bosch eCall-tjänst finns redan nu tillgänglig i nio Europeiska länder – Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, österrike, Belgien, Nederländerna och Schweiz. Det finns dessutom långt gångna planer på att införa systemet i ytterligare 19 länder under början av 2013.

EU-kommissionen förutspår att tjänsten kan rädda över 2 500 liv varje år inom de 27 medlemsländerna i EU. Antagandet baseras på att de akuta utryckningstiderna i stort sett halveras med denna typ av teknik samt att man får fram omfattande information om en inträffad olycka i ett långt tidigare skede. Just därför vill EU-kommissionen göra eCall obligatoriskt inom de kommande tre åren.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan