2018-08-20

Bosch-mjukvara för smart planering av videosäkerhetsprojekt

Med Projectassistant-appen kan kontroll, transparens och effektivitet tillämpas på alla delar av ett videosäkerhetsprojekt.

Bosch Building Technologies har utvecklat och introducerat appen Project Assistant – en smart mjukvarulösning som är utformad för att hjälpa systemintegratörer och installatörer som arbetar med videoövervakningssystem.

Hittills har planering, konfiguration, installation och rapportering av ett videosäkerhetsprojekt involverat många olika verktyg och omfattande arbetstimmar för att slutföra och dokumentera processen vilket gör det svårt för systemintegratörer att hantera och hålla koll på olika projekt under varje fas. Med Project Assistant-appen kan kontroll, transparens och effektivitet tillämpas på alla delar av ett videosäkerhetsprojekt.

Fel och misstag kan elimineras
Varje videosäkerhetsprojekt innefattar upprättande av lösenord för kameror, tilldelning av IP-adresser, förkonfiguration av kamerorna, installation och konfiguration på plats samt leverans av dokumentation på installationen till slutkunden. Så det är naturligt att, trots de bästa avsikterna, att det sker fel och missförstånd under processen som resulterar i mer tid och ökade kostnader vilket resulterar i negativa upplevelser för kunderna.

Med introduktionen av Project Assistent-appen kan nu projektinställning och förkonfigurationen (idrifttagning) starta på kontoret, även utan den fysiska kameran. Med bara projektplanerna, en uppsättning IP-adresser och utvalda lösenord från klienten kan systemintegratören redan skapa ett nytt projekt genom att ange alla detaljer direkt i appen eller ladda upp den via ett Excel-kompatibelt filformat. Inmatning av lösenord och nätverks-IP-adresser kan göras per kamera eller med hjälp av appen för flera kameror samtidigt genom att ange lösenordet och en rad IP-adresser för hela projektet.

Tidsbesparande
Projektassistenten laddar automatiskt in informationen i varje kamera i projektet, vilket är en bra tidsbesparande funktion. Ytterligare information som kamera namn och plats kan också läggas till via Project Assistent-appen utan att kamerorna behöver vara fysiskt närvarande. Att skapa en uppsättning virtuella kameror i appen eliminerar behovet av upp- och ner-packning av produkterna för märkning och förkonfiguration på systemintegratörens kontor och har visat sig ge betydande tidsbesparingar på upp till 30 procent.

När kamerorna är fysiskt installerade på plats och anslutna till ett nätverk kopplas projektassistenten till samma nätverk (via Wi-Fi eller kabel) så att de virtuella kamerorna som är inställda i appen matchas med de installerade enheterna.

Genom att helt enkelt skanna QR-koder på utsidan av Bosch-kameran identifieras kamerans MAC-adress och de fördefinierade inställningar som redan är inställda i Project Assistent appen skickas direkt till kameran. Efter att ha laddat upp de fördefinierade inställningarna kan systemintegratören konfigurera vinklar, justera bildskärpa och anpassa ytterligare inställningar om så behövs.

Effektiviserar
Projektassistentprogrammet är utformat för att stödja hanteringen av varje steg i ett säkerhetsprojekt. Det gör den slutliga rapporteringen enklare genom att möjliggöra att alla kameror i projektet kontaktas, kontrolleras och rapporteras inom några sekunder för att sedan leverera en slutlig rapport komplett med snapshots. De olika inställningarna i Project Assistant-appen kan delas via molnlösningar till alla inblandade i projektet vilket ger var och en möjlighet att få tillgång till en tydlig och detaljerad översikt av statusen under projektets gång.

Gratis-app
Appen som är gratis kan enkelt installeras på PC/Mac, surfplattor, smartphone-enheter och fungerar på Apple, Windows och Google-plattformar. Bosch Project Assistant-appen gör projektplanering, förkonfigurering, idrifttagning och rapportering effektivare så projekt blir snabbare och mer överskådliga. Sammantaget är det ett smart sätt att planera ett videosäkerhetsprojekt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng