SecurityUser.com

2020-05-11

"Den första helt öppna kameraplattformen"

Med Inteox lanserar Bosch en ny kameraplattform som kombinerar egenutvecklad inbyggd intelligent videoanalys fmed ett vanligt använt operativsystem (OS). Plattformen är designad för anpassning och innovation då den erbjuder möjligheter att lägga till appar, programvaror och tjänster.

Enligt Bosch är Inteox den första helt öppna kameraplattformen i sitt slag,

– Inteox ger användare, systemintegratörer och applikationsutvecklare obegränsad frihet för innovation och kundanpassning, säger Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch i Norden.

Genom Internet of Things (IoT) blir världen allt mer sammankopplad och i och med detta skapas nya möjligheter för individer och företag. Men för att dra nytta av de möjligheter IoT bidrar med måste säkerhetsindustrin omfatta förändringar, menar Björn Adméus.

– Med Inteox demonstrerar Bosch IoT:s enorma potential. Den öppna kameraplattformen kombinerar inbyggd intelligent videoanalys (IVA) från Bosch med utmärkt prestanda, med ett vanligt använt öppet operativsystem där möjligheten att lägga till programappar på ett säkert sätt finns.

Björn Adméus framhåller den nya kraftfulla plattformen är kompatibel till den senaste tekniken och nämner användningen av ”neural network based analytics”, som han kallar nästa steg inom maskininlärning och artificiell intelligens.

Michael Seiter, senior vice president, och ansvarig för Bosch Video-produkter och lösningar, framhåller också att Inteox gör det möjligt för apputvecklare och integrationspartners att dra nytta av den inbyggda intelligensen och kapaciteten genom att enkelt kunna utveckla obegränsat med programappar baserat på ett gemensamt språk.

– Samtidigt kan systemintegratörer anpassa sina säkerhetslösningar för att möta specifika kundbehov genom att lägga till appar och distribuera dem i Inteox-kamerorna.

Michael Seiter betonar också att Inteox-kamerorna kan tillhandahålla värdefull data via de sofistikerade sensorer som finns inbyggda i videoanalysen.

– Denna data kan analyseras och användas på en mängd olika nya och fördelaktiga sätt, som säkerhetsindustrin fram tills nu bara kunnat drömma om, säger han samtidigt som han också hävdar att Bosch stöder plattformen med de högsta nivåerna av datasäkerhet och integritetsskydd

Att ha en öppen plattformsstrategi har redan bevisats vara en framgångsrik lösning på marknaden för datorer och mobiltelefoner, där programvara och appar har blivit en integrerad del av det dagliga livet.

– Appar omedelbar information, kommunikation och anslutning, förbättrad arbetsproduktivitet och förenklar dagliga uppgifter. Dessa fördelar ska även gälla för säkerhetskameror. Genom att ha en öppen plattform kan utvecklare arbeta med integratörer för att tillsammans kunna hantera sina kunders affärsutmaningar, säger Björn Adméus.

Med den nya kameraplattforman kommer Inteox-kameror lanseras, inklusive nya serier av både fasta och rörliga MIC, Autodome, Flexidome och Dinion-kameror som kommer stödja en öppen IoT-infrastruktur. Denna IoT-infrastruktur är utvecklad av Security and Safety Things GmbH, ett start-up-företag, och baseras på fyra grundpelare:

· Ett öppet operativsystem baserat på Android Open Source Project och förstärkt för ökad säkerhet.

· En applikationsbutik för att komma åt relevant appinformation, bläddra i den offentliga butiken och köpa färdiga appar för alla Inteox-kamerorna.

· En webbportal för apputvecklarare och designers som erbjuder information och verktyg för att utveckla och testa appar.

· En enhetshanteringsportal som visar statistik över appars och enheters status som möjliggör enkel hantering av appar.

Inteox-kamerorna tillsammans med IoT-infrastrukturen, gör det möjligt för apputvecklare, systemintegratörer, integrationspartners och andra marknadsaktörer att skapa kundspecifika appar som enkelt kan användas i Inteox-kamerorna.

– Inteox kommer vara startskottet för att driva innovation som ligger utanför ramen av vad ett enda företag kan göra idag. Införandet av denna öppna kameraplattform kommer att påskynda den framtida tillväxten för hela säkerhetsindustrin,, säger Michael Seiter.

De första Inteox-kamerorna förväntas lanseras från juli 2020 och framåt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng