2013-10-01

BJ-75 från Donet

Donet presenterar nu sin rörliga värmekamera BJ-75 som kan panorera 360 grader horisontellt och 180 grader vertikalt.
övervakning av stora ytor som lager, uppställningsplatser, hamnar, spårvägsområden och så vidare kan med produkten göras med färre antal värmekameror än som är normalt i dag, menar man.

Med denna värmekamera kan övervakning utföras med patrullerande funktioner, det vill säga med förinställda larmområden.

Detektering av människor kan göras på upp till 1 100 meter, en bil upp till 3 500 meter.

Produkten kommer att visas upp på säkerhetsmässan Sectech i Stockholm den 22–23 oktober. För mer information, se www.sectech.nu


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan