2015-01-02

Bättre kommunikation på äldreboenden

Antalet äldre blir fler och allt högre krav ställs på bemanningen på landets äldreboenden. Många väljer att förbättra närvaron genom att komplettera sina trygghetslarmsystem med COBS Talk, en liten talenhet som vårdtagaren bär med sig och på så vis alltid är nåbar.

DECT-telefonen i miniformat är helt unik och används ofta tillsammans med bärbara larmknappar. Personalen kan direkt prata med den som larmat, oavsett var på boendet han eller hon befinner sig, för att lugna och snabbt få klarhet i vad som hänt. På så sätt undviker man onödigt spring och kan snabbt ta beslut om åtgärd.

Ett problem på flera boenden är stress och låg bemanning. COBS Talk bidrar till ökad effektivitet så att personalen frigör mer tid till engagemang, en viktig del av arbetet för att de äldre ska få en trevlig tillvaro och känna sig väl omskötta.

äldre människor har olika behov och förutsättningar. Vissa är mer sängliggande, medan andra är relativt pigga och vill ibland sköta sig mer självständigt. COBS hjälper till att skapa en mer individanpassad vård och vardag, där boendet har möjlighet att välja mellan trådlösa eller traditionella rumspaneler, eller en kombination av de båda.

Med bärbara talenheter kan de som är mer aktiva tryggt lämna sina rum och röra sig fritt på boendet, hela tiden med vetskapen om att när som helst kunna kontakta och prata med vårdare. COBS Talk ökar inte bara tryggheten, mobiliteten och friheten, utan också delaktigheten och gemenskapen.

Nya produkter och ny teknik kan vara svårt att implementera inom äldrevården. COBS Talk är enkel att använda, och de flesta av våra stora leverantörer av trygghetslarmsystem har redan valt att ta in produkten som en del i kompletta helhetslösningar.
– Ett tips kan vara att låta även personalen använda den för att komma i kontakt med varandra, säger Robert Isacsson som är ansvarig för segmentet vård och omsorg på COBS.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan