2020-05-04

Automatisk kontroll av SSG-kompetenser

Serix IAM, utnämnt till årets bästa IoT-produkt av Detektor International 2029, erbjuder nu automatisk kontroll av en persons identitet mot SSG´s databas för att säkerställa att personen har den kompetens som krävs för att få behörighet till en anläggningen.

Seriline har adderat en ny modular för SSG till sitt överordnade ID- och passerkontrollsystem Serix IAM. Modulen möjliggör automatisk kontroll av en persons identitet mot SSG´s databas. Vid kontroll säkerställs att personen har den kompetens som krävs för att få behörighet till den aktuella anläggningen.

Kontrollen görs när identiteten upprättas i Serix IAM. Därefter sker kontinuerlig kontroll för att säkerställa att personen fortfarande uppfyller kraven. När personen inte längre uppfyller kraven, exempelvis när en utbildning inte längre är giltig, spärras personens behörighet till anläggningen automatiskt. På detta sätt ersätts det manuella arbetet, att kontrollera personers kompetenser, i SSG systemet och att uppdatera behörigheter i passersystemet. "Det automatiserade flödet säkerställer att alla system ständigt är uppdaterade med aktuell information", skriver Seriline på sin webbsida.

Fotnot: SSG (SSG Standard Solutions Group ) levererar tekniska standarder, tjänster och utbildningar för industrin och ägs av Sveriges största skogsindustrier, SCA, BillerudKorsnäs, Södra Skogsägarna, Holmen, StoraEnso och Metsä Board.SSG står bland annat bakom SSG Entre, en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng