2013-10-31

Apple-enheter säkras med nytt varularm

Varularmet InVue Series 2000 från Gate Security kan nu användas för att säkra Apple-produkter i en butik. Dess användarvänlighet gör att varularmet passar perfekt för alla miljöer och dessutom sätter den Apple-produkten i fokus då varularmet knappt är märkbart, menar Gate Security.
Strömkabeln från InVue Series 2000 för Apple iPod, iPhone och iPad är certifierad av Apple för att möta deras prestandakrav, vilket säkerställer att deras produkter både får ström och presenteras attraktivt. Dessutom gör strömmatningen från InVue Series 2000 gör att man kan visa smartphones och tablets på samma visningställ utan att behöva tänka på skillnader i strömkrav.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan