2012-09-13

App ger extrainformation vid larm

X-info – AGAB Trygg Tilläggsinformation, är en app som är till för personer som vill ge larmmottagaren ytterligare information vid ett skarpt larm.
Personal som jobbar med uppsökande verksamhet kan innan de går in i en byggnad använda applikationen i sin mobil för att enkelt kunna skicka tilläggsinformation till sitt larm. I informationen specificeras vem som ska besökas, på vilken våning samt hur länge mötet ska pågå, eller andra omständigheter som man vill att larmmottagaren skall nås av. Skulle personen sedan larma under den angivna tidsperioden kommer informationen bifogas i det larm som skickas till larmmottagaren. Allt för att effektivisera hjälpinsatsen.

Enligt BXO är X-Info också ett bra komplement för användargrupper. Det kan då också användas för att precisera för larmmottagaren vem i gruppen som brukar det, tillsammans med övriga uppgifter.

I alla sammanhang där positionering med GPS bedöms som otillräcklig kan applikationen snabbt och smidigt komplettera med extra information. X-Info passar till senaste versionen av personlarmet SRT306.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan