2012-12-18

Tekniker utan gränser består av tekniker från Bravida Fire & Security som tillsammans träffas en gång om året för att diskutera och påverka utvecklingen av funktionerna i Integra, Bravidas egen produkt för integrerade säkerhetssystem.
– Den input av erfarenheter och förslag till förbättringar på Integra som vi får från Tekniker utan gränser, i kombination med de synpunkter som kommer från våra kunder i Club Integra ger oss ovärderliga kunskaper i hur vi bör prioritera våra utvecklingsinsatser, säger Sven Klockare, vd för Bravida Säkerhet.

Upphovsmakarna till Tekniker utan gränser är Rolf-Kåre Nergaard från Uppsalakontoret och Jonas Marjamaa från örebro, båda tekniker för Bravida Fire & Security. Tillsammans med ett 20-tal andra tekniker från kontoren runt om i hela Sverige och i Norge ses de en gång per år.

– Vi försöker ha träffarna i samband med någon av de större mässorna då även våra utvecklare från Slovakien är här. Tillsammans diskuterar vi fram förslag till förbättringar i Integra-systemet som ska göra det enklare för oss att driftsätta och på så sätt spara installationstid. I längden tjänar alla pengar på det, säger Rolf-Kåre Nergaard.

Mellan mötena har teknikerna telefon- och mailkontakt för att uppdatera varandra om något nytt problem eller en ny idé uppstår. Nya medlemmar värvar de själva, meningen är att det ska vara enkelt att föra diskussion kring ämnet. Flera av de funktioner som Tekniker utan gränser förespråkat är nu synliga i den senaste versionen av Bravida Integra V6.

– Vi vill möta både kundernas krav och skapa en kostnadseffektiv produkt. Jag hoppas också att möjligheten att påverka utvecklingen av produkten är motiverande för våra duktiga tekniker att fortsätta vara kreativa och bidra till utvecklingen av företaget, säger Sven Klockare, vd för Bravida Säkerhet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan