2015-02-16

Viktigt med fokus på säkerhetsupphandlingar

Åke Andersson, ordf. SNOS.

Åke Andersson, ordf. SNOS.

Det har jäst ett missnöje kring offentliga säkerhetsupphandlingar de senaste åren. Upphandlare har många gånger hävdat att leverantörerna inte levererar enligt avtal. Och leverantörer hävdar att villkoren är orimliga och att lägsta pris alltid vinner istället för ”bästa pris”. För att inte tala om alla överklaganden av offentliga upphandlingars utfall som fördröjer och fördyrar den offentliga upphandlingsprocessen.
Mot den bakgrunden är det bra att regeringen har utsett en utredare kring offentliga upphandlingar, nämligen Hans-Eric Holmqvist. Intressant i sammanhanget är också att Konkurrensverket har fått uppdraget att lyfta och fokusera på uppföljning av offentlig upphandling.

Bra är också att SecurityUser.com och SNOS arrangerar Säkerhetsupphandling 2015 den 3 mars på Clarion Hotel Stockholm. För det behövs ett fokuserat event som tar upp detta med säkerhetsupphandlingar, delvis för de senaste årens turbulens kring en del upphandlingar. Ett exempel är Rapids överklagan på MSBs beslut att ge SOS Alarm ett stort uppdrag via otillåten direktupphandling, enligt förvaltningsrätten, där MSB tilldömdes att betala en dryg miljon kronor till Konkurrensverket.

Programmet på Säkerhetsupphandling 2015 är starkt, även om utredaren Hans-Eric Holmqvist inte kan medverka denna gång. I gengäld medverkar Konkurrensverkets enhetschef för upphandlingsstöd, Björn Bergström. Han kommer under halvdagskonferensen att berätta om hur myndigheter kan få stöd vid upphandling, som de inte fick förut? Han kommer också att ta upp uppförandekoder och etik i upphandlade myndigheters kontakter med leverantörer samt tala om hur nischade små och mellanstora företag kan hävda sig gentemot större helhetsleverantörer i de regelverk för upphandling som finns idag.

Att det behövs en dialog mellan leverantörer och upphandlare råder inget tvivel om. De offentliga upphandlingarna bör alltid ses över. En dialog mellan upphandlare och leverantörer är en förutsättning för att samhället ska får tryggare och mer prisvärda säkerhetsleveranser i framtiden.

Vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen går rasande fort samtidigt som vi går från en produktorienterad till en tjänstebaserad marknad. Detta bör leda till att upphandlingsförfarandet förändras och anpassas så att de mer handla om vad upphandlingen syftar till än vilka egenskaper som ingående komponenter och produkter ska ha. Att halvdagskonferensen även täcker in säkerhet som tjänst – Security as a Service (SaaS) – är därför inte bara bra utan helt nödvändigt.

Denna vecka släpps årets första utgåva av papperstidningen SecurityUser.com (finns tillgänglig elektroniskt här). Där ligger stort fokus på uppföljningen av intervjun med Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel, som publicerades i förra årets sista nummer (4/2014) av SecurityUser.com och där han uttryckte stort missnöje med hur polisen underlåter att utreda drivmedelsstölder på bensinstationer.

I det nya numret har SecurityUser.com intervjuat Ashkan Kasbis, en hårt drabbad bensinstationsägare som bekräftar Robert Dimmlichs beskrivning av polisens attityd till bensinstölder. Hans beskrivning om tillvaron som bensinstationsägare är skrämmande läsning. Peter Nyman, polisinspektör i polisområde nord i Stockholm som hanterar de stöldärenden som Ashkan Kasbis anmäler, intervjuas också. Inte särskilt lugnande, men väl så läsvärt.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan