2015-06-29

"Trygghetsfrågorna tas på allvar - men mycket arbete återstår"

Åke Andersson, ordförande för SNOS, om Säkerhetspaviljongen i Almedalen.
Att frågor kring trygghet och säkerhet blir allt viktigare märks på flera sätt, inte minst under Almedalsveckan då många organisationer som arbetar för ett tryggare samhälle finns på plats. Som SNOS-ordförande kan jag inte annat än glädja mig, då vår organisation bildades just för att de var för få aktörer som drev frågor kring tryggheten i samhället.

En starkt bidragande orsak till att det debatteras mer i olika säkerhets- och trygghetsfrågor är tillkomsten av intresseorganisationen Säkerhetsbranschen och att dess karismatiska ordförande, Björn Eriksson, skickligt har lyft frågorna och satt in dem i ett samhällsperspektiv.

Under Almedalsveckan är det uppenbart att säkerhetsföretagen vill vara en del av opinionsbildningen kring de frågor som inte bara handlar om deras egen framtid utan också varje svensk medborgares trygghet i vardagen. Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 den 1–2 juli är initierad och driven av Säkerhetsbranschen och huvudsakligen finansierad av enskilda medlemsföretag som ser värdet i att synliggöra de frågor som de brottas med varje dag. Det är bra.

Trygghetsfrågorna som berör de som väljer regering och riksdag har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, förutom att moderaterna genom åren ropat på fler poliser (och också sett till att poliskåren har växt). Helhetsgreppet har helt enkelt saknats.

Nu talar politikerna betydligt mer om säkerhet och trygghet i ett större perspektiv. Vardagsbrotten har fått ett betydligt större fokus, men också den organiserade brottslighetens effekt på det svenska samhället är idag en viktig fråga. Liksom hotet från terrorism. Det hot mot demokratin som organiserad brottslighet och terrorism utgör är för övrigt huvudtema i den programpunkt som SNOS står som arrangör för och där terrorexperten Magnus Ranstorp är bekräftad talare.

Andra exempel på frågor som SNOS drivit genom åren, och som i Säkerhetspaviljongen tas upp av SäkerhetsBranschen, är behovet av en bättre kameraövervakningslag, en effektivare polis och hur vi ska lösa problemet med analoga larmsystem som upphör att fungera. Kontentan är glasklar: trygghetsfrågorna tas på allvar – men mycket arbete återstår.

Det blir några väldigt spännande dagar i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan som jag hoppas ska locka många samhällsintresserade besökare.

åke Andersson
ordf. Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS)
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan