2016-12-06

"Behovet av fungerande säkerhet är stort"

I höstas tillträde Kristina Axén Olin som ny ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). Här är hennes första ledare i SecurityUser.com.
Det är med ödmjukhet som jag nu har tillträtt som ordförande för SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle). Jag ersätter därmed åke Andersson, vars långa erfarenhet i säkerhetsbranschen utgjort en stor tillgång för tankesmedjan. Jag kan naturligtvis inte matcha det, men med mina år som politiker och ordförande för Polisstyrelsen hoppas jag kunna bidra med annan kunskap till gagn för det arbete som SNOS bedriver. För liksom åke brinner jag för trygghetsfrågor.

Vi lever i en osäker värld där behovet av fungerande säkerhet är stort. I en Demoskop-undersökning riktat mot allmänheten svarade 45 procent att de inte tycker att polisen bidrar till ökad trygghet och säkerhet i kommunen. Det är ett skrämmande utfall som måste tas på stort allvar. Här tror jag att SNOS kan bidra till förändring genom att driva viktiga trygghetsfrågor.

Det är inte bra att människor upplever att de inte får tillräcklig hjälp av polisen när de behöver. Man ska inte behöva känna otrygghet när man går på en fotbollsmatch eller åker tunnelbana på kvällen. Jag tror det finns mycket att göra inom polisens organisation, exempelvis att överlåta många enklare arbetsuppgifter till andra aktörer, exempelvis säkerhetsföretag.

En åtgärd som regeringenbeslutat om är att poliser ska slippa agera taxiverksamhet när det gäller transporter av personer till och från fängelser, frivård och häkten. Det ansvaret landar på Kriminalvården. Men det finns mer att göra. Varför tvingas bevakningsbolagens ordningsvakter i tunnelbanan eller i köpcentrum att hålla omhändertagna personer tills polisen kommer och hämtar upp dem? Det skulle vara bättre för alla parter om bevakningsbolaget direkt kunde sörja för att den omhändertagne körs till polisen.

Polisen skulle kunna avlastas om väktare under polismans ledning deltog vid exempelvis nykterhetskontroller. Delgivning och andra handräckningsuppgifter kan också med fördel utföras av andra för att avlasta poliser så att de istället kan ägna sig åt brottsbekämpning. Det här bara några exempel på vad man kan göra för att effektivisera polisen och öka tryggheten med befintliga
resurser.

Som nybliven SNOS-ordförande var det förstås intressant och lärorikt att besöka säkerhetsmässan SKYDD i år. Efter tre inspirerande dagar där var det lätt att inse att det finns många viktiga frågor att ta sig an. Inte minst diskussioner kring drönare och den pågående utredningen av kameraövervakningslagen.

Drönare kan vara fantastiska verktyg för övervakning i brottsbekämpande syfte, om tillstånd för sådan användning medges. Drönarna kan tyvärr också utgöra en resurs för kriminella, för exempelvis smuggling av vapen och narkotika. De kan också bestyckas med explosiva eller dödliga kemiska ämnen för att utföra terrordåd.

Nu har kameror på drönare blivit tillståndspliktigt och väckt starka känslor hos många aktörer. Hur SNOS ska förhålla sig till det kan jag inte säga nu, men jag ser fram mot att få sätta mig in i den och andra viktiga frågor.

Under SKYDD deltog jag i ett seminarium om hot mot politiker och andra offentliga personer, ett angeläget ämne. Mer än var tredje politiker nås av hat och hot på ett oacceptabelt sätt. Många politiker uppger att de inte uttalar sig i vissa frågor och till och med avstår från att erkänna åsikter på grund av risken för hot. Mörkertalet är dessutom stort och i längden är detta naturligtvis ett allvarligt demokratiskt problem då vi riskerar att få slätstrukna politiker som undviker viktiga frågor. Andra grupper som utsätts ofta av hat och hot är journalister och blåljuspersonal. Hur vi tillsammans angriper dessa problem blir en fråga att fundera över.

Själv upplevde jag och min familj under mina år i moderaternas partiledning och som borgarråd dödshot vid ett flertal tillfällen. När man upplever sådant och det adderas till en redan utsatt arbetssituation är gränsen till att vilja avgå, ganska skör.

Det finns mycket att göra framöver för att öka tryggheten och jag hoppas att vi i SNOS kan bidra till att sätta fokus på problem, upptäcka nya utmaningar och komma med konkreta förslag till förbättringar.

Kristina Axén Olin


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan