2009-11-17

United Technologies förvärvar GE Security

United Technologies Corp. har idag undertecknat avtal på att förvärva GE Security business from GE for $1.82 miljarder dollar. Affären är föremål för godkännande från myndigheterna utifrån det regelverk som avser konkurrenslagstiftningen.

GE Security, som är en del av GE Technology Infrastructure, är en leverantör av tekniklösningar inom säkerhet skydd. Företaget förfogar över en bred produkt portfölj för både företagsmarknaden och hemlarm-segmentet som inkluderar brand-, inbrottslarm, videoövervaknings- och passerkontrollsystem. Huvudkontoret ligger i Bradenton, Florida och verksamheten har åtta tillverkningsfaciliteter. Totalt sysselsätter GE Security ca 4.700 personer i 26 länder.

Förvärvet stärker UTC Fire & Securitys status som en ledande aktör på den globala marknad för brandsäkerhet och elektroinisk säkerhet som idag omsätter 100 miljarder dollar, säger Louis Chenevert, President and Chief Executive Officer på UTC

- Affären stärker vårt starka fotfäste på den nordamerikanska marknaden och vår kapacitet utökas och kompletteras inom våra existerande affärsområden, när det gäller produkter förbrandskydd och säkerhet.

- Förvärvet förstärker ytterligare vårt utbud av världsklassprodukter i UTC-portföljen samt förbättrar vår eftermarknadspotential och kommer därför också bidra till långsiktiga värden för våra aktieägare, menar Chenevert. avslutningsvis.

Med huvudkontor i Connecticut, är UTC Fire & Security en affärenhet inom United Technologies Corp., som leverera högteknologiprodukter och service till såväl den globala byggnads- som flygplansindustrin.

Bland välkända UTC-fabrikat på den globala säkerhetsmarknaden hör bl a Lenel och Chubb. När det gäller brandskydd finns Kidde och Marioff i produktportföljen.

Ge Security har en produktportfölj som omfattar allt från olika typer system/produkter larm till passerkontroll och videoövervakning.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan