2014-07-08

Trygghetskamerans dag arrangeras på Sectech i Danmark

Genom att etablera Trygghetskamerans dag i Danmark får vi möjlighet att att påvisa hur viktiga kamerorna är för dagens brottsbekämpning, menar Sikerhedsbrannchens vd Kasper Skov-Mikkelsen.

Genom att etablera Trygghetskamerans dag i Danmark får vi möjlighet att att påvisa hur viktiga kamerorna är för dagens brottsbekämpning, menar Sikerhedsbrannchens vd Kasper Skov-Mikkelsen.

Sectech på Scandic Hotel Scandinavia i Köpenhamn den 12 - 13 november blir något alldeles extra då konferensen Trygghetskamerans dag introduceras i Danmark. Det blir ett halvdagsarrangemang som kommer äga rum på Sectechs öppningsdag.
Sedan 2012 har tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och fackmediet SecurityUser.com arrangerat evenemanget "Trygghetskamerans dag" med en politikerdebatt som stående inslag. Nu kopieras konceptet för att tillämpas i Danmark.

Trygghetskamerans dag är ett koncept som framgångsrikt arrangerats tre gånger i Sverige.
- Trygghetskamerans dag är en årlig konferens i Sverige som syftar till att nyansera bilden på kamerabevakning och påvisa kamerornas nytta för samhället. Det har blivit en rejäl succé som väckt stor debatt säkerhetskamerorna i riksmedier, både tidningar, webbsidor och i TV. Genomslagskraften har varit långt större än förväntat. Vi hoppas på samma effekt i Danmark, säger Lennart Alexandrie, vd för Ar Media International, som grundade tankesmedjan SNOS och utger tidningen SecurityUser.com.

– Att kamerafrågan blev primär för SNOS i Sverige beror på den hårda lagstiftning som finns på området för att skydda den personliga integriteten i Sverige och som många gånger gör det väldigt svårt för företag att med säkerhetskameror skydda sig och sina medarbetare mot brott. Och än värre är det på allmänna platser. Sedan SNOS bildades har kameralagen ändrats och gjort det enklare att få använda säkerhetskameror i butiker, men det är fortfarande väldigt hård lagstiftning mot användning av kameror på allmänna platser, exempelvis utanför butikerna där rånarna sätter på sig sina huvor. Så frågan lever vidare i Sverige, menar Lennart Alexandrie.

I Danmark drivs samma kampanj av organisationen Sikkerhedsbranchen tillsammans med SecurityUser.com. Anledning till det danska engagemanget är, precis som i Sverige, att ordet övervakningskamera förknippas med hot mot den personliga integriteten. Inte minst på grund av att medierna ofta illustrerar artiklar om övervakningssamhället med bilder på övervakningskameror, även om textinnehållet till största delen handlar om avlyssning och lagring av datatrafik och telefontrafik. Detta har föranlett den Sikkerhedsbranchen att stödja och förorda att ordet säkerhetskamera ska användas istället för övervakningskamera.

– CCTV-kamera, övervakningskamera och nu säkerhetskamera, kärt barn har många namn. Och rätt vanligt är att man ofta bara säger kamera. Ord kan ha en positiv , neutral eller negativ ton . Den negativa tonen under de senaste månaderna försämrades ytterligare under 2013 i kölvattnet av amerikanernas övervakning av politiker och vanliga medborgare världen över, säger Jonny Sjöberg, Ar Media Internationals danska landschef.

Skandalen med NSAs hemliga avlyssning och lagring av data- samt telefonitrafik har således varit en trigger som har fått den danska Sikkerhedsbranchen att reagera och att tillsammans med den danska editionen av SecurityUser.com förorda att termen säkerhetskamera används istället för ordet övervakningskamera.

– Säkerhetkameran ett ord som bättre beskriver avsikten med kamerorna. Syftet med att installera en kameralösning är ju inte att övervaka, utan att säkerställa trygghet till människor och skydda företag och andra verksamhetet från att drabbas av stölder, skadegörelse och driftstörningar, säger Kasper Skov-Mikkelsen, vd för Sikkerhedsbranchen.

– Genom att etablera Trygghetskamerans dag på Sectech i Danmark får vi möjligheten att förklara hur viktiga kamerorna är för brottsbekämpning, både som ett förebyggande och upptäckande skydd, för såväl företag som offentliga verksamheter och som trygghetsfaktor för människor som vistas på offentliga platser, menar han vidare.

Trygghetskamerans dag på Sectech den 12 november är ett halvdagsarrangemang som ska innefatta några föredrag som tar upp hur kamerorna kan förebygga brott och vara ett viktig hjälpmedel för att identifiera brottslingar. Konferensen avslutas med en politikerdebatt där företrädare för olika partier får ge sin syn på kamerornas nytta versus integritetsproblematiken.

– Att förlägga detta arrangemang som en integrerad del av Sectech kommer naturligtvis ytterligare öka intresset för Sectech den 12 - 13 november, konkluderar Ar Medias danska landschef Jonny Sjöberg avslutningsvis.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan