2019-08-22

Tapp i försäljning för Secits

Secits VD Hans Molin.

Secits har under första halvåret fått känna på en avmattning inom handeln, som är ett fokusområde för bolaget. En utdragen process gällande en stor Region Stockholm-affär är en annan faktor som negativt påverkat försäljningen.

Försäljningen under första halvåret 2019 uppgick till 22.418 kronor (23.676), en minskning med 5 procent. EBITDA landade på -4.166 miljoner kronor (-4.972), visserligen en förbättring med 16 procent, Secits VD Hans Molin förstås inte är nöjd med utfallet.

– När jag summerar första halvåret 2019 kan jag konstatera att omsättningen under de två första kvartalen inte nådde de nivåer vi planerat, kommenterar han.

Hans Molin framhåller att försäljning inom affärsområdet Bank varit god, men att stora kunder inom affärsområdet Retail har minskat sina investeringar betydligt mer än förväntat. Han betonar också att Secits lagt mycket kraft på den stora upphandlingen rörande trygghetskameror till tunnelbana- och pendeltågstationer i Region Stockholm som företaget vann, men som har överklagats och därför inte givit några intäkter ännu.

Molin är dock optimistisk inför kommande höst.

– Vi har per idag 19,5 miljoner kronor i uteliggande orderstock och viktad anbudstock, vilket ger oss goda förutsättningar för ett starkt andra halvår 2019.

Under arets första halvår arbetade Secits intensivt med att fokusera verksamheten ytterligare och ökade sina aktiviteter gentemot kunderna inom företagets tre affärsområden.

– Framför allt fokuserar vi nu på nya områden, då Retail tappat fart,

Potential i transportsektorn

Hans Molin menar vidare att Secits är stärkta när det gäller säkerhetsleveranser till offentlig sektor efter att ha tilldelats affären med Region Stockholm och utlovar utökad satsning på offentliga upphandlingar. Han ser också potential i transportsektorn som har ett ökande behov av kameralösningar, dels för trygghetslösningar med både kroppsburna och fasta kameror och dels för effektivisering av driftplaneringen.

– Kameraanalys ger verktygen att planera verksamheten på ett effektivare och ett mer lönsamt sätt, säger han.

Omsättningen helår 2019 förväntas ligga i nivå med helår 2018, men med något förbättrat resultat.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng