2016-10-20

Svagare tillväxt för Axis

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

Axis delårsrapport för januari - september 2016 visar på ett tredje kvartal där nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 5 procent till 1 997 miljoner kronor (1 906). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 312 miljoner kronor (389), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (20,4) och resultatet efter skatt uppgick till 233 miljoner kronor (289). Resultatet per aktie uppgick till 3,35 kr (4,16).

Vad gäller årets första nio månader ökade nettoomsättningen med 9 procent till 5 327 miljoner kronor (4 876). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent.

Rörelseresultatet för perioden januari – september 2016 uppgick till 632 miljoner kronor (650), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,9 procent (13,3). Resultatet efter skatt uppgick till 470 miljoner kronor (476) och per aktie till 6,76 kr (6,85).

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis, konstaterar i en kommentar till delårsrapporten att tillväxttakten efter ett starkt första halvår visserligen var något svagare, men att ett bra resultat ändå uppnåddes på grund av säsongsmässigt lägre kostnader.

Ray Mauritsson framhåller också bolagets breddning vad gäller produktutveckling..

– Under tredje kvartalet presenterade vi såväl ny teknik för bättre fokus och bildkvalitet som breddning av vårt erbjudande, exempelvis till att nu även omfatta nätverkshögtalare. Det visar på fortsatt hög innovationstakt inom bolaget samt att vi fortsätter vår utveckling med bredare erbjudande och större fokus på helhetslösningar till våra kunder, säger han.

Från och med första september i EMEA och första oktober i Nordamerika tog Axis över försäljning, marknadsföring och service av Canons produkter inom nätverksvideo.

– Marknaden för nätverkskameror fortsätter att visa stor potential. Vi kan nu erbjuda ett bredare utbud av produkter och lösningar till våra kunder, säger Ray Mauritsson som också framhåller den positiva utvecklingen hos de bolag som Axis förvärvat under första halvåret och hur de bidrar till Axis erbjudande på marknaden.

– 2N visar fortsatt tillväxt och stärker sin position som marknadsledande inom IP intercom. Citilog och Axis genomför flera gemensamma projekt inom trafikövervakning. Vi ser också hur Cognimatics applikationer passar väl in i Axis erbjudande till detaljhandelssektorn, kommenterar Ray Mauritsson avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan