2015-11-06

Starkt tredje kvartal för Securitas

Alf Göransson, vd och koncernchef för Securitas.

Alf Göransson, vd och koncernchef för Securitas.

I augusti blev Securitas kvartalsrapport för perioden april-juni en besvikelse och aktien föll med 7 procent. Nu är säkerhetsbolaget tillbaka med en rapport för tredje kvartalet, som igår fick aktiekursen att stiga med 2,5 procent.
Försäljningen noteras till 20 468 miljoner kronor (18 003) och rörelseresultatet före avskrivningar för perioden juli-september landade på 1 121 miljoner kronor (962). Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4 procent (4). Rörelsemarginalen stannade på 5,5 procent (5,3).

För 9-månadersperioden januari – september presterade Securitas en försäljning på 59 829 miljoner kronor (51 234). Rörelseresultat före avskrivningar blev 2 956 miljoner (2 488). Med detta noterades en rörelsemarginal på 4,9 procent (4,9).

Stark tillväxt
Securitas koncernchef Alf Göransson konstaterar att den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara stark, stödd av god försäljning i USA och i Europa och av en fortsatt positiv utveckling i Spanien.
– Vi uppskattar att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa, huvudsakligen stöttat av vår strategi av säkerhetslösningar och teknik, säger han och tror på fortsatt stark tillväxt, säger han.
– Vi bedömer att vi kan öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik i åtminstone samma takt som föregående år, det vill säga 28 procent eller mer. Detta stöds av utvecklingen under de första nio månaderna 2015, menar Alf Göransson vidare.

Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 10 procent under de första nio månaderna och rörelsemarginalen förbättrades i det tredje kvartalet och var oförändrad under perioden.

Visionsarbete för 2020
Alf Göransson betonade Securitas visionsarbete för 2020.
– Under de senaste åren har Securitas kommit långt i strävan att bli det ledande säkerhetsföretaget inom säkerhets- och tekniklösningar. Vi är i framkant av förändringen som pågår i säkerhetsbranschen.
– Under det tredje kvartalet 2015 har vi lanserat koncernens visionsarbete för 2020 för att finslipa vår strategi för att bli än starkare under de kommande åren. Vi har satt upp en tydlig plan och har startat implementeringen att förstärka och öka takten i strategiarbetet. I vår vision 2020 är vi det ledande internationella säkerhetsföretaget, specialister på säkerhetstjänster baserade på människor, teknik och kunskap, säger han.

Teknikbaserade säkerhetstjänster
Göransson menar att Securitas kommer fortsätta att investera och leda i att kombinera teknik med bevakningstjänster och aktivt söka organisk växt inom säkerhetslösningar och teknik, samt förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet. I oktober ingick Securitas avtal att förvärva de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporated’s verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika, den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika.
– Detta förvärv är helt i linje med vår vision för 2020 och möjliggör för oss att erbjuda kompletta integrerade säkerhetstjänster till våra nordamerikanska kunder.
– Det kommer också att bli alltmer viktigt de kommande åren att koordinera vårt arbete och våra investeringar inom IT och med Securitas övervakningscentraler, vilket kommer att göra oss mer enhetliga från ett kundperspektiv och samtidigt öka kostnadseffektiviteten, hävdar Alf Göransson som också betonar att säkerhetsföretaget ska fortsätta utöka sin ronderande bevakning, sitt nätverk och densitet för utryckningar.
– Vi bedömer att det kommer att vara en allt viktigare konkurrensfördel att kunna rycka ut snabbare än något annat säkerhetsföretag. För att möjliggöra detta kommer vi att undersöka nya kanaler för att generera försäljningstillväxt inom larmövervakning och ronderande bevakning.

Brandsäkerhet och riskhantering
Därtill, säger Alf Göransson, kommer Securitas att expandera sitt erbjudande bortom bevakning och elektronisk säkerhet genom investeringar och ett starkare fokus inom brandsäkerhet och riskhantering för företag.
– Vi ser goda operationella synergier inom dessa områden och samtidigt ökar det värdet vi kan leverera till våra kunder eftersom det optimerar den totala kostnaden för säkerhet och trygghet.
– Vi har redan bevisat att vår strategi differentierar oss från våra konkurrenter vilket kommer möjliggöra att generera högre organisk försäljningstillväxt än marknadens genomsnitt, kommenterar Alf Göransson avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan