2017-02-03

Stark avslutning på 2016 för Gunnebo

Gunnebos vd och koncernchef Henrik Lange menar att de finansiella målen för 2016 uppfylldes.

Gunnebos vd och koncernchef Henrik Lange menar att de finansiella målen för 2016 uppfylldes.

Gunnebos delårsrapport för det fjärde kvartalet 2016 visar på en nettoomsättning på 1 776 miljoner kronor (1 677). Rörelseresultatet uppgick till 142 miljoner kronor (121) och rörelsemarginalen ökade till 8 procent (7,2).

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 172 Mkr (149). Periodens resultat ökade till 96 Mkr (80). Resultatet per aktie ökade till 1,25 kronor (1,05)

För helåret uppgick nettoomsättningen uppgick till 6.088 miljoner kronor (6.052), organiskt ökade den med 1 procent. Rörelseresultatet ökade till 366 miljoner kronor (320) och rörelsemarginalen ökade till 6,0 procent (5,3)

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade till 438 Mkr (397) och rörelsemarginalen till 7,2 procent (6,6). Periodens resultat efter skatt ökade till 209 miljoner kronor (168). Resultatet per aktie ökade till 2,71 kronor (2,18)

Fritt kassaflöde stärktes till 159 Mkr (56). Styrelsen föreslår utdelning med 1,20 kr per aktie (1,00)

Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange är nöjd 2016 års avslutning.

– Det fjärde kvartalet var en stark avslutning på året med en omsättning på 1.776 miljoner vilket är en ökning med 6 procent. Organiskt ökade försäljningen med 3 procent och rörelsemarginalen ökade till 9,7 procent exklusive poster av engångskaraktär, säger han.

– För helåret redovisade vi en rörelsemarginal exklusive poster av engångskaraktär om 7,2 procent, vilket innebär att vi har mött vårt finansiella mål om 7 procents rörelsemarginal.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan