2017-07-21

Stabil Gunnebo-rapport

Henrik Lange, VD och koncernchef för Gunnebo.

Henrik Lange, VD och koncernchef för Gunnebo.

Gunnebo rapport för andra kvartalet 2017 visar på ett rörelseresultat på 92 miljoner kronor (80). Nettoomsättningen landade på 1.510 miljoner (1.474) med en negativ organisk tillväxt på 3 procent. Rörelsemarginalen uppgick 6,1 procent (5,4).

Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär landade på 103 miljoner kronor (103) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 6,8 procent (7,0). Resultatet efter skatt uppgick till 39 miljoner kronor (42).

Vad gäller halvåret januari till juni presterade Gunnebo en nettoomsättning 2.950 miljoner kronor (2.864), den organiska tillväxten var minus 1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 151 miljoner kronor (133) och rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 5,1 procent (4,6).

Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 168 miljoner kronor (161) och rörelsemarginalen (EBIT) till 5,7 procent (5,6). Periodens resultat landade på 68 (62) miljoner kronor.

Henrik Lange, VD och koncernchef framhåller i en kommentar till delårsrapporten att det andra kvartalet var i linje med motsvarande period föregående år vad gäller omsättning och rörelsemarginal.

– Tillväxten har varit god inom både Tillträdeskontroll och Kontanthantering, säger han.

I region EMEA utvecklades försäljningen under årets andra kvartal väl på samtliga marknader, förutom i Frankrike och Sydafrika, enligt Lange..

– Det är positivt att rörelsemarginalen i EMEA för kvartalet ligger på samma nivå som föregående år, trots en organisk försäljningstillväxt om minus 2 procent. Exklusive Frankrike var den organiska försäljningstillväxten i EMEA plus 4 procent, säger han.

–I Frankrike, som visar en vikande efterfrågan från kundsegment bank, fortsätter vi att genomföra strukturella förändringar. Detta är en del av vårt pågående arbete med att förbättra produktiviteten i Europa genom att utveckla nya kundsegment och genomföra produktivitetshöjande aktiviteter.

Gunnebos verksamhet i Sydafrika har visat en vikande efterfrågan från banksektorn de senaste kvartalen. Gunnebo har därför påbörjat en översyn för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar.

I Mellanöstern har utrullningen av Gunnebos lösningar för effektiv kontanthantering i Förenade Arabemiraten tillsammans med värdetransportföretaget Transguard fortsatt i god takt, enligt Lange.

I region Americas har försäljningstillväxten varit god under andra kvartalet, främst på grund av en positiv utveckling i Nordamerika. I Latinamerika har försäljningen däremot utvecklats svagare än förväntat, främst på grund av en låg investeringsvilja.

I region Asia-Pacific har försäljningstillväxten varit negativ.

– Denna utveckling kan förklaras av det stora OKI-projektet i Indonesien där försäljningen i kvartal två 2016 var mycket högre än i år. Projektet har löpt sedan andra halvåret 2015 och förväntas avslutas under tredje kvartalet 2017, säger Henrik Lange som avslutningsvis framhåller att försäljningstillväxten på marknaderna i Australien, Sydostasien och Kina var bra under andra kvartalet.

– I Kina har försäljningen varit fortsatt god av Tillträdeskontroll till både tunnelbanor och offentliga byggnader. I Indien utvecklades försäljningen svagare på grund av en fortsatt låg efterfrågan från banksegmentet. Däremot fortsatte vår affär inom säkerhetsskåp för uttagsautomater att utvecklas väl. Vi arbetar även intensivt för att växa vår affär i Indien inom andra kundsegment.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan