2016-11-22

SKL Kommentus Inköpscentral tecknar ramavtal med Stanley Security

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ramavtal med Stanley Security avseende larmcentraltjänster.

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ramavtal med Stanley Security avseende larmcentraltjänster. Foto: Stanley Security

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ett nytt rikstäckande ramavtal gällande larmcentralstjänster med Stanley Security. Ramavtalet, som ska täcka organisationer och upphandlande myndigheters behov av larmtjänster, löper i fyra år. Ramavtalet ligger helt i linje med Stanley Securitys strategi att växa inom offentlig marknad.

Ramavtalet ger Sveriges kommuner, landsting och regioner möjligheten att avropa hållbara säkerhetstjänster för att skydda medborgarna och öka välfärden.

― Vi ser fram emot att erbjuda de cirka 940 avropsberättigade parter inom främst kommun och landsting professionell kompetens och stöd inom säkerhetsområdet med ambitionen att tillföra mervärden som tryggar och säkrar miljöer så effektivt som möjligt, säger Fredrik Sundin, försäljningschef på STANLEY Security.

Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security framhåller att Stanely Security länge har arbetat med att leverera säkerhet till Sveriges offentliga sektor och har därför lång expertis och bred insikt i den offentliga sektorns behov av säkerhetslösningar.

– Vi har förståelse för den offentliga sektorns utmaningar och dess krav på transparens gentemot allmänheten. Och vi är oerhört glada över att Stanley Security utvalts som en av de 12 möjliga ramavtalsleverantörerna, säger han.

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar. SKI samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag erbjuds att använda de samordnade ramavtal som SKI upphandlar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan