2017-06-26

Securitas vann upphandling med Svenska kraftnät

I Securitas uppdrag för Svenska kraftnät ingår ronderande bevakning och larmutryckning.

I Securitas uppdrag för Svenska kraftnät ingår ronderande bevakning och larmutryckning.

Securitas är ny säkerhetsleverantör till Svenska Kraftnät. I uppdraget ingår att kontrollera Svenska kraftnäts yttre skydd för att förebygga och hindra intrång, skadegörelse och sabotage.

Svenska Kraftnät är en myndighet som, av regeringen, har i uppdrag att ansvara för att underhålla och utveckla det svenska stamnätet och dess kraftledningar där el från större kraftverk transporteras ut till lokala och regionala nät. Det är Svenska Kraftnäts uppdrag att bland annat övervaka elsystemet och att bygga nya kraftledningar i stamnätet för el.

I Securitas uppdrag för Svenska kraftnät ingår ronderande bevakning och larmutryckning för att förebygga och upptäcka skadegörelse, intrång och intrångsförsök i till exempel stationer, radiomastanläggningar och andra anläggningar samt att identifiera och rapportera brandrisker och andra avvikelser som riskerar att skada anläggningarna.

Avtalet gäller i tre år med möjlighet till förlängning.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan