2016-11-02

Securitas ny bevakningsleverantör för SKB

Securitas stärker sin verksamhet inom energisektorn med uppdrag för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). I uppdraget ingår att bevaka SKB:s anläggningar i Oskarshamns kommun för att förebygga och hindra intrång, skadegörelse och sabotage.

Svensk Kärnbränslehantering AB är ett bolag som ägs av kärnkraftsbolagen med uppgift att omhänderta det radioaktiva avfallet från kärnkraftsindustrin på ett säkert sätt. SKB:s verksamhet omfattar både kärntekniska anläggningar och forskningsanläggningar vilka samtliga kräver ett högt säkerhetsskydd.

Uppdraget omfattar receptionstjänster, stationär och ronderande bevakning samt larmutryckning med väktare och/eller skyddsvakter som ett förstärkt tillträdesskydd och förebyggande bevakningsarbete. Securitas stora geografiska spridning och gedigna verksamhet ger SKB en flexibel lösning där det är möjligt att sätta in fler resurser om utökat bevakningsbehov föreligger.

– Att SKB som har mycket höga säkerhetskrav på sin verksamhet ger oss förtroendet som ny leverantör av bevakning ser vi som ett tydligt erkännande, säger Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB. Vi har ett starkt fokus på energisektorn och ser förtroendet från SKB som ytterligare ett steg i rätt riktning med vårt breda och kvalificerade tjänsteutbud som skapar förutsättningar för våra kunder att utveckla sin egen verksamhet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan