2018-05-03

Securitas inleder året starkt

Securitas nya VD och koncernchef Magnus Ahlqvist.

Igår presenterade Securitas nya VD och koncernchef, Magnus Ahlqvist, bolagets första delårsrapport för 2018. Den visar att Securitas fortsätter prestera mycket bra, vilket bekräftades av att aktien steg med 2,6 procent.

Securitas försäljning under Januari–mars 2018 landade på 23 356 miljoner kronor (22 491) och den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent (4). Securitas rörelseresultat före avskrivningar blev 1 091 miljoner kronor (1 056). Rörelsemarginal en uppgick till 4,7 procent (4,7) och vinsten per per aktie landade på 1,89 kronor (1,72). Det fria kassaflödet i förhållande till nettoskulden uppgick till 0,08 (0,12).

– Vi fortsätter att stödjas av goda makroekonomiska förutsättningar på våra huvudmarknader. Vi bedömer att vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar är en konkurrensfördel, kommenterade Magnus Ahlqvist som också talade om hur Securitas ska möta den förväntade högre löneinflationen under 2018.

– Under det första kvartalet balanserades löneökningarna med prisökningar. Vår strategi för att neutralisera högre löneinflation är också att erbjuda våra kunder alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik.

Det svaga kassaflödet i det första kvartalet var hänförde Ahlqvist till Europa där påsken inföll så att den fick en negativ påverkan.

– Kassaflödet förbättrades signifikant under den första delen av april.

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 20 procent jämfört med det första kvartalet 2017 och representerade 19 procent av den totala försäljningen.

– Under det första kvartalet har vi slutfört flera strategiska förvärv, inklusive Automatic Alarm i Frankrike och Alphatron i Nederländerna. Dessa förvärv kommer att öka vårt teknikkunnande kraftigt på dessa marknader och stödja vår strategi för säkerhetslösningar i Europa. I mars tillkännagav vi vår intention att förvärva Kratos Public Safety and Security, en topp 10 systemintegratör i USA. Vi är väldigt positiva till detta förvärv som kommer förstärka vår förmåga inom elektronisk säkerhet i USA.

Magnus Ahlqvist berättade också om hur han ser på sitt uppdrag som Securitas VD och koncernchef, som han tillträdde den 1 mars.

– Under de första månaderna har jag spenderat mycket tid med våra team och kunder i olika regioner. Vi har en stark marknadsposition, våra kunder tror på vår väg framåt och vi är i en bra position för att driva tillväxt.

– Kommande kvartalet kommer vi att fortsätta ha ett starkt fokus på pris- och lönebalansen och på integrationsarbetet för genomförda förvärv. Vi har en solid plattform och kommer att accelerera omvandlingen.

Magnus Ahlqvist kommenterade också behovet av förbättringar,

– Vi behöver öka digitaliseringen och modernisera våra informationssystem och färdigheter. Med intelligent säkerhet kommer vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre säkerhetslösningar. Dessa teman är viktiga i vårt fortsatta arbete, konkluderade han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng