2018-07-30

Securitas imponerar med stark delårsrapport

Med en mycket stark delårsrapport för andra kvartalet har Magnus Ahlqvist har fått en riktig smakstart som ny VD och koncernchef för Securitas.i

Securitas delårsrapport för andra kvartalet 2018 var över förväntan med ett rörelseresultat före avskrivningar (ebita) på 1.286 miljoner kronor (1.137) och en försäljning på 25.466 miljoner kronor(23.031). En flygande start för nya koncernchefen Magnus Ahlqvist.

Under perioden april - juni uppgick den organiska försäljningstillväxten till 7 procent (3) och rörelsemarginalen landade på 5,0 procent (4,9). Vinst per aktie nådde 2,28 kronor (1,89)

För första halvåret 2018 rapporteras en försäljning 48.822 miljoner kronor (45.522). Organiska försäljningstillväxten uppgick till 7 procent (3) och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2.377 miljoner kronor (2 193). Rörelsemarginalen landade på 4,9 procent (4,8) och vinsten per aktie noterades till 4,17 kronor (3,62).

Heltäckande säkerhetslösningar
I en kommentar till delårsrapporten säger Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef, att bolaget drar nytta av framgångsrika försäljningsaktiviteter i kombination med ett mycket högt bibehållande av kundkontrakt.

– De affärsmässiga förutsättningarna under det andra kvartalet liknar de i det första kvartalet med goda makroekonomiska förutsättningar på våra huvudmarknader. Vi bedömer att vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar är en konkurrensfördel.

Fokus på pris- och löneekvation
Ahlqvist förklarar också att den förbättrade rörelsemarginalen (4,9 procent), supporterades av Nordamerika och Iberoamerika, medan Europa gick ned något. Vinst per aktie förbättrades med 15 procent justerat för valutakursförändringar.

– Denna tillväxt baserades på en stark utveckling av vår affär och påverkades också av den nya skattelagstiftningen i USA i december 2017, menar Magnus Ahlqvist som också betonar att bolaget under första halvåret hade ett starkt fokus på pris- och löneekvationen.

– Vi lyckades balansera löneökningar med prisökningar. Vi fortsätter att driva vår strategi med att erbjuda våra kunder säkerhetslösningar innehållande teknik också som ett sätt att neutralisera högre löneinflation, förklarar han.

– Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 20 procent jämfört med det första halvåret 2017 och representerade 20 procent av den totala försäljningen.

Kostnadsbesparingsprogram
Under det andra kvartalet slutförde Securitas förvärvet av Kratos Public Safety and Security, en topp 10 systemintegratör i USA.

– Vi ser fram emot att välkomna teamet från Kratos och teamen från de tidigare kommunicerade förvärven av Automatic Alarm och Alphatron och förstärka vårt teknikkunnande på dessa marknader, säger Magnus Ahlqvist, som också framhåller att Securitas initierat ett kostnadsbesparingsprogram i Security Services Europe som kommer att genomföras under det andra halvåret 2018.

– Vi är inte nöjda med rörelsemarginalen i affärssegmentet och vi har identifierat ett antal förbättringsområden som kommer att bidra till rörelseresultatet i affärssegmentet.

Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till 200-250 miljone kronor och kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2018 som en jämförelsestörande post.

– Den förväntade återbetalningstiden är cirka två år och besparingarna kommer att synas i det fjärde kvartalet 2018 men mest under 2019.

Omvandling av säkerhetsbranschen
Den nya koncernchefen betonar också att Securitas kommer att fortsätta att investera och omstrukturera för att driva digitaliseringen och modernisera sina informationssystem.

– Med intelligent säkerhet kommer vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre säkerhetslösningar. Dessa områden är viktiga i vårt fortsatta arbete.

– Vi har god tillväxt och marknadsförutsättningar genom hela vår verksamhet och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med Securitas alla fantastiska medarbetare och våra kunder när vi fortsätter att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen, kommenterar Magnus Ahlqvist avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng