2018-03-02

Securitas förvärvar systemintegratör för 550 miljoner kronor

Alf Göransson, koncernchef för Securitas, initierar ännu ett förvärv innan sin avgång.

Securitas har ingått avtal om att förvärva divisionen Kratos Public Safety and Security av Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS). Köpeskillingen uppgår till cirka 550 miljoner kronor (69 MUSD) på skuldfri basis.
Förvärvet förväntas ha en neutral påverkan på Securitas vinst per aktie 2018 och 2019 och bidra positivt till Securitas vinst per aktie från och med 2020.

Kratos Public Safety and Security (KPSS) är en top-tio-rankad systemintegratör i USA. Verksamheten har en årlig försäljning på cirka 1,1 miljarder kronor  (135 MUSD) med 400 medarbetare. Huvudsakligt fokus är elektroniska säkerhetsprojekt för kommersiella kunder med särskild expertis inom kundsegmenten transport, petrokemisk verksamhet, hälsovård och utbildning. Verksamheten erbjuder design, konstruktion, installation och service för avancerad integrerad säkerhetsteknik och system. KPSS har en stor bredd på sin kompetens, omfattande access, video, intrång och brandskyddslösningar, och kompletterar detta med löpande underhåll, inspektioner och övervakningstjänster.

KPSS, som kommer att slås samman med Securitas Electronic Security Inc., går väl ihop med Securitas Electronic Securitys nuvarande verksamheter och strategiska fokus. Förvärvet ökar Securitas plattform för elektronisk säkerhet i USA genom att stärka kompetensen i verksamheten på fältet och komplettera infrastrukturen av lokala platskontor med mycket yrkesskickliga medarbetare. Det stärker Securitas strategi att erbjuda säkerhetslösningar till hela Securitas nordamerikanska kundbas och skapar ökat värde till våra kunder.

– Förvärvet stöder Securitas globala strategi och stärker vår position som den globala kunskapsledaren inom säkerhetslösningar, säger Alf Göransson, VD och koncernchef Securitas AB.

– Marknadsutvecklingen i USA är stark och Securitas växer snabbare än den amerikanska säkerhetsmarknaden. Marknaden ser positivt på Securitas fokus på att erbjuda ett komplett utbud av säkerhetslösningar med stationär och mobil bevakning, fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd samt riskhantering. Förvärvet kommer att stärka vår position ytterligare som ledare av säkerhetslösningar i USA, säger Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America.

Slutförande av förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter, vilket väntas kunna ske under andra kvartalet 2018, då verksamheten konsolideras i Securitas.



Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng