2016-07-23

Securitas förvärvar Infratek Security Solutions

Securitas har tecknat avtal om att förvärva säkerhetsföretaget Infratek Security Solutions AS i Norge. Företaget årliga omsättning på 200 miljoner kronor, huvudsakligen från leveranser på den norska marknaden även om bolaget också bedriver verksamhet i Sverige.

Infratek Security Solutions är en leverantör av tekniska säkerhetslösningar till företag i Norge och en mindre del i Sverige. Företaget erbjuder bland annat tekniska säkerhetslösningar till detaljhandeln, passerkontroll, larmsystem och kameraövervakning. Företaget har 102 medarbetare.

Securitas har satt som mål att solution-försäljningen med teknikinnehåll ska svara för 30 procent av omsättningen år 2020.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och det förvärvade bolaget kommer att upphöra att använda ”Infratek” som en del av företagets namn. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2016, då verksamheten konsolideras i Securitas.

Sedan 2012 har Securitas satsat stort på ”solutions”, det vill säga leveranser där väktartjänster och tekniska lösningar kombineras. Med köpet av Infratek Security Solutions ska Securitas stärka sin position på högsäkerhetsma rknaden i Norge ytterligare genom att etablera sig på marknaden för renodlade tekniska säkerhetslösningar. Förvärvet av Infratek Security Solutions ska ses mot bakgrund Securitas mål att solution-försäljningen med teknikinnehåll ska svara för 30 procent av omsättningen år 2020.

– Nu etablerar vi oss i den delen av säkerhetsmarknaden där vi kan leverera rena tekniska säkerhetslösningar och vi är övertygade om att det kommer ge positiv effekt även på försäljningen av solution, säger Martin Holmen, VD för Securitas i Norge.

– Med det här företagsförvärvet stärker vi vår befintliga kompetens och adderar kompetens vi tidigare inte hade, exempelvis inom högsäkerhetsområdet och inom elektronisk varusäkring, menar Martin Holmenvidare och framhåller ytterligare varför Securitas och Infratek Security Solutions är en så bra kombination.

– Företagen kompletterar varandra på flera områden och tillför varandra nya marknadsmöjligheter.

Martin Holmen klargör också att Infratek-namnet försvinner från det förvärvade bolaget som ska profileras med Securitas-logon. Han säger också att de anställda ska samlokaliseras i möjligaste mån.

– Det kommer stärka vår position som säkerhetsleverantör, fastslår Martin Holmen avslutningsvis.

Förvärvet av Infratek Security Solutions förväntas slutföras under innevarande tredje kvartal 2016 och då bli konsoliderat i Securitas. Förvärvets slutförande förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan