2016-10-04

Securitas förvärvar elektroniskt säkerhetsföretag i Chile

Securitas stärker sin verksamhet i Chile genom förvärv av det elektroniska säkerhetsföretaget JC Ingeniería. Enterprise value uppskattas till 26 miljoner kronor  (2 049 MCLP).

JC Ingeniería är verksamt inom brandlarm och övervakningssystem, innefattande design, övervakning och underhåll. Företaget designar, bygger och installerar integrerade säkerhetssystem. Företaget, med 56 medarbetare, har årlig försäljning på cirka 22 MSEK (1 750 MCLP) och har nationell täckning med fokus på området i och kring Santiago de Chile.

Securitas har en stark position i Chile och är ett av två ledande säkerhetsföretag i landet. I och med förvärvet av JC Ingeniería breddar Securitas Chile sin verksamhet inom elektronisk säkerhet och blir en stark aktör också inom brandövervakning.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 3 oktober 2016.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan