2017-07-03

Securitas förvärvar australienskt säkerhetsföretag

Securitas har tecknat avtal om att förvärva det australiensiska säkerhetsföretaget PSGA. Enterprise value beräknas till 36 miljoner kronor  (5,5 MAUD).

PSGA har varit Securitas samarbetspartner i Australien under många år, och har tillhandahållit konsult- och utredningstjänster samt bevakningstjänster till Securitas globala kunder, huvudsakligen i Sydney och Melbourne. Bolaget har 120 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 81 MSEK (12 MAUD).

– Vi ser möjligheter att växa tillsammans med våra globala kunder i Australien och att etablera en stabil lokal verksamhet i landet, samtidigt som vi på sikt utvecklar marknaden mot lösningar som i högre grad baseras på elektronisk säkerhet, säger Alf Göransson, Securitas VD och koncernchef.

Den australiensiska marknaden för privata säkerhetstjänster, som omfattar stationär och mobil bevakning, larmövervakning, värdetransporter och privata säkerhetsutredningar, är en mogen marknad vars värde uppskattas till 6,2 miljarder AUD, med en förväntad årlig tillväxttakt på 2 procent under de närmaste fem åren. Branschen beräknas ha mer än 54 000 väktare och 6 000 aktiva säkerhetsföretag. Det har emellertid skett en konsolidering av marknaden de senaste årtiondena. Geografiskt är säkerhetsmarknaden i Australien koncentrerad till Sydney, Melbourne och Brisbane.

Förvärvet förväntas konsolideras i Securitas under tredje kvartalet 2017.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan