2017-06-24

Securitas bästa idéer på webben

Securitas har i veckan lanserat Securitas Future Lab på webben. Här att publiceras ett urval av de bästa idéerna och nya koncepten från vår världsomspännande organisation.

”Säkerheten förändras och detsamma gäller Securitas. Vi förändras för att bättre kunna ge service till våra kunder och vi är innovativa för att använda tekniken på bästa möjliga sätt. Det innebär också att vi öppnar oss mot omvärlden och visar upp våra idéer och innovationer i stället för att enbart behålla dem inom organisationen”, skriver Securitas i ett pressmeddelande som sin motivering till skapandet av Securitas Future Lab (www.securitasfuturelab.com) där de bästa tankarna och nya koncepten från alla delar av Securitas globala organisation ska samlas.

”Vissa av dessa idéer och koncept är redan realiserade i vår verksamhet, medan andra ännu ligger i sin linda. Vi vill dela med oss av våra idéer till resten av världen, till våra kunder, samarbetspartner och branschen som helhet, för vi vet att alla idéer växer och frodas när de sprids och diskuteras” skriver Securitas som också meddelar att man avser att lägga ut nya idéer och berättelser regelbundet på Future Lab-webbplatsen.

För den som vill ta del av innehållet vartefter det uppdateras och inte vill missa några nyheter rekommenderar Securitas att man prenumererar.

Till att börja med har Securitas publicerat historier om morgondagens väktare och hur tekniken kommer att främja det viktiga arbete som de utför. Det finns också berättelser om hur det går att använda drönare för att stödja de säkerhetstjänster som erbjuds till kunderna.

Securitas uppdaterar också sitt varumärkeskoncept och sin visuella utformning för att få en modernare, djärvare och mer levande framtoning. Detta arbete kommer att implementeras i organisationen under de närmaste månaderna.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan