2019-11-22

Securify tecknar avtal med Azur Drone om distribution drönarsystem

Ett autonomt drönarsystem som Skeyetech är i första hand avsett för slutanvändare med större skyddsobjekt.

Azur Drones har tecknat skandinaviskt distributörsavtal med Securify avseende Skeyetech drönarsystem.

Skeyetech är ett autonomt drönarsystem utvecklat av det franska Azur Drones, med säte i Bordeaux. Systemet består av en autonom drönare och hangar för väderskydd och laddning. Systemet är integrerat i Milestone och Genetec.


Uppdragen, som är förprogrammerade, kan aktiveras med en impuls från en larmsensor eller på begäran av en operatör, och inom 30 sekunder har drönaren påbörjat sitt uppdrag. Med stöd av Skeyetech kan operatörerna snabbare fatta korrekta beslut.

Skeyetech är främst avsett för slutanvändare med stora anläggningar vars omkrets kännetecknas av omfattande staketlinjer. Fördelarna är många: drönaren kan utföra effektiva ronderingar, verifiera larmhändelser och underlätta för räddningstjänst och polis. Det möjliggör även för nya säkerhetstillämpningar, som är svåra att etablera med traditionell teknologi. Till exempel kan Skeyetech användas för att uppfylla säkerhetskraven för internationella hamnar, som omfattas av ISPS (International Ship & Port Facility Security) genom att patrullera inte bara hamnens landområde utan även fartygens sjösidor.

Azur Drones har i februari 2019 fått det första och enda certifikatet angående BVLOS utfärdat av DGAC, den franska motsvarigheten till Transportstyrelsen. Azur Drones har levererat Skeyetech drone-in-a-box-system till slutanvändare i Frankrike och i Mellanöstern.

Skeyetech är en mycket innovativ teknik som nu genom samarbete med Securify tar sina första steg i Skandinavien. Genom en ansökan till Trafikverket om tillstånd för BVLOS har Securify förberett processen för ett pilotprojekt. Samarbetet med Azur Drones stärker upp Securifys erbjudande när det gäller innovativa lösningar för områdesövervakning, menar Daniel Sjödin, produktchef på Securify AB.

– Teknologin från Azur Drones passar mycket väl in i vårt sortiment för områdesövervakning och intrångsdetektering och vi är därför nu mycket nöjda med att lansera Skeyetech på den skandinaviska marknaden, säger han och specificerar samtidigt produktens målgrupp.

– Ett autonomt drönarsystem som Skeyetech är i första hand avsett för slutanvändare med större skyddsobjekt. 

Grégoire Thomas, vice VD på Azur Drones har också höga förväntningar på samarbetet med sin svenska distributör. Han hoppas att den framgång man haft i Frankrike nu också ska spridas till de skandinaviska länderna.

– Skeyetech är banbrytande för säkerhet och för högsäkerhetsobjekt, och har därmed stor potential i Skandinavien, kommenterar han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng