2019-09-09

Sectech i Danmark inleder mässåret 2020 i mars

Trots kort marknadsföringstid 2018 kom 815 personer till den kompakta säkerhetsmässan Sectech i Köpenhamn.

När Sectech Danmark arrangeras den 25 – 26 mars 2020 så är det första gången som eventet i Köpenhamn äger rum under våren. Flytten från höst till vår innebär att Sectech inleder mässåret för säkerhetsbranschen i Skandinavien.

Sectech har arrangerats sedan 2001 och i Danmark under hösten vartannat år sedan 2002. Arrangörerna, AR Media International och Stockholmsmässan, ser flera fördelar med att förlägga Sectech i Danmark under våren.

– Många utställare och även besökare har efterlyst att vi ska flytta Sectech i Danmark från hösten eftersom både Skydd i Stockholm och Security Essen i Tyskland, Nordens respektive Europas största säkerhetsmässa, också äger rum under samma period vartannat år, säger Lennart Alexandrie, VD för AR Media International.

Mässbalans
Deniz Baykal, projektledare för Sectech, ser också bara fördelar med flytten från november till mars.

– Vi är väldigt glada över att vi lyckats flytta Sectech till mars månad, så att det inte blir så tätt mellan evenemangen för de som arbetar på utställargolvet eller vill besöka de olika säkerhetsmässorna, säger hon.

Internationell expertis
Sectech 2020 på Bella Center i Köpenhamn kommer som vanligt att fokusera på elektroniska produkter och teknikbaserade tjänster inom området fysisk säkerhet. Till detta bör läggas seminarier som täcker allt från teknik och affärstrender till hur säkerhetsmarknadens aktörer kan bidra till - och dra nytta av den pågående IoT-utvecklingen och framväxten av smartare hem, byggnader och hela städer.

– Vi hoppas också kunna locka internationell expertis som ger besökare och utställare en inblick i de globala marknadstrenderna för säkerhet, säger Lennart Alexandrie, som också ansvarar för seminarieprogrammet.

Kostnadseffektivtet 
Förra året flyttade Sectech från Scandic Hotel Scandinavia i Vesterport till Bella Center.

– Förra året hade vi inte mycket tid för förberedelser, då vi beslutade oss för att inte hålla eventet på Scandic Hotel Scandinavia och det tog tid att hitta en lämplig plats och tid som passade för arrangemanget. Med kort varsel blev det Bella Center som fick upplåta sina lokaler och sin kompetens och trots den decimerade förberedelsetiden fungerade vårt samarbete väldigt bra, säger Deniz Baykal.

– Förutom att Bella Center kunde upplåta en tid för Sectech i mars har det goda samarbetet resulterat i en kostnadseffektivitet som gynnar våra utställare i form av lägre utställningspriser, och det är naturligtvis ett trevligt meddelande nu när vi ska sälja in evenemanget, avslutar Deniz Baykal.



Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng