2019-04-03

Secits vann upphandling om kameror till Stockholms kollektivtrafik

Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg. Beslutet har dock överklagats.

Secits dotterbolag MKS Sverige har – via sedvanlig upphandling – tilldelats uppdraget att leverera trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Upphandlingen avsåg ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting och ramavtalet  uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Ramavtalet tecknas både för att succesivt kunna ersätta gamla kameror i kollektivtrafiken och för nyinstallationer. Kamerorna i ramavtalet är kompatibla med det befintliga trygghets-kamerasystemet och leveransen från Secits omfattar kameror från tillverkaren Axis med tillbehör och supporttjänster.

Enligt Trafikförvaltningens utvärdering har MKS Sverige AB inkommit med det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

– Vi är stolta över att ha tilldelats upphandlingen med att leverera trygghetskameror till Stockholms kollektivtrafik och ser fram emot att utveckla ett långsiktigt samarbete. Vi tilldelades upphandlingen i hård konkurrens med stora aktörer inom säkerhetsbranschen, vilket är ytterligare ett bevis för att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Hans Molin, VD på Secits.

Varje vardag reser cirka 800 000 människor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholms lokaltrafik (SL) jobbar sedan tidigare aktivt med att öka tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken. Idag finns ungefär 4 500 stationära trygghetskameror installerade i tunnelbanan och på pendeltågsstationer som sköts av SL. Med kamerorna kan SL:s trygghetscentral ha uppsikt över vad som händer på stationerna i realtid.

Överklagandetiden för den offentliga upphandlingen pågår då en annan part överklagat. Besked från kammarrätten inväntas i närtid.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng